O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V teku preventivna akcija "Varnostni pas"

Velenje, 11. marec - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje od 9. do 15. marca že deseto leto zapored na našem področju izvaja projekt nacionalne preventivne akcije "Varnostni pas".

Osnovni namen akcije je spodbujanje pravilne uporabe varnostnih otroških sedežev ter uporaba varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

V okviru projekta smo k sodelovanju povabili velenjske šole in vrtce in jih spodbudili, da naj se prijavijo k sodelovanju v projektu, ki ga vodi Javna agencija Republike Slovenije za varnost cestnega prometa.

Med preventivno akcijo bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje in Združenje šoferjev in avtomehanikov Velenje pri vrtcih in osnovnih šolah kontroliral pripetost z varnostnim pasom otrok in ostalih udeležencev v avtomobilu. Po končani akciji pa bodo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje pripravil analizo, v kateri bodo predstavili v odstotkih, koliko je oseb v avtomobilu je pripetih oz. koliko oseb se med vožnjo z avtomobilom ne pripne.