O-STA

Kako poteka preoblikovanje s.p. v d.o.o.?

Želite širiti svoje poslovanje? Potem je smiselno razmisliti o statusnem preoblikovanju. Podjetje se lahko prenese na kapitalsko družbo, ki se na novo ustanovi, ali pa na prevzemno družbo, ki že obstaja. Postopek se uredi pri notarju.

Obvestilo in sklep

Samostojni podjetnik mora tri mesece pred preoblikovanjem obvestiti upnike in stranke/partnerje, da bo dejavnost nadaljeval v drugi organizacijski obliki. Sprejeti mora tudi sklep z vsemi informacijami o prenosu.

Prenos dejavnosti in premoženja

Na d.o.o. se prenesejo vse pravice in obveznosti samostojnega podjetnika. D.o.o. vstopi v vsa pravna razmerja.

Vpis v sodni register

Pri vpisu v sodni register je potrebno razlikovati ali gre za prenos na novo družbo ali na že obstoječo družbo.

V prvem primeru mora samostojni podjetnik vložiti predlog na vpis prenos podjetja in priložiti sklep o prenosu podjetja ter listine za vpis ustanovitve nove družbe. To je potrebno vložiti pri notarju, ki mora overiti vse dokumente.

Pri prenosu na obstoječo družbo se uporablja postopek kot pri prenosu podjetja na novo družbo. Samostojni podjetnik mora namesto sklepa skleniti pogodbo o prenosu podjetja. Ta mora biti sklenjena v notarski obliki. Z vpisom prenosa podjetje s.p.-ja preide na novo družbo, podjetnik (fizična oseba) pa postane imetnik deležev družbe.

Izbris iz Poslovnega registra

AJPES v obeh primerih izbriše samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra na podlagi sklepa sodišča o v vpisu prenosa podjetja, torej samostojni podjetnik ni tisti, ki vloži prijavo za izbris s.p. iz Poslovnega registra.

Zaradi nekaterih pomembnih odločitev (in posledic) pri tovrstnih spremembah priporočamo pomoč naših podjetniških svetovalcev, ki vas spremljajo pri pripravi dokumentacije in izvedbi postopka preoblikovanja ali prenosa. Preverite tudi, kakšne so razlike med s.p. in d.o.o.

Pripravili: Anja Grahek in Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

Podjetniški seminarji

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/12/kako-poteka-preoblikovanje-s-p-v-d-o-o/