O-STA

Javni razpis P2A: Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2, s katerim želi subvencionirati inovativna podjetja.

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Kateri so cilji razpisa P2?

Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od odobritve so

  • uspešno poslovanje vsaj 50% podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 evrov čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v vsaj 10% podprtih podjetjih.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Vlagatelji oziroma upravičenci so podjetja, ki so se registrirala med 1.1.2014 in 28.2.2015.

Ste pripravljeni na evropska sredstva?

Kakšni so pogoji kandidiranja za subvencijo?

Pogoji za kandidiranje so:

  • podjetje mora sodelovati v pred-selekcijskem postopku tekmovanja Start:up Slovenija 2015, kjer lahko vsa prijavljena podjetja v okviru DEMO dneva pridobijo do 40 točk za potrebe tega razpisa,
  • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let,
  • iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po 3 letih,
  • podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
  • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
  • razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
  • dokument Predstavitev startup projekta mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.

Kolikšna je višina razpoložljivih sredstev?

Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po tem razpisu znaša največ do 480.000 evrov. Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2A je 12.000 evrov.

Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od 1.9.2014 do 30.09.2015.

Kdaj je rok za oddajo vlog?

Rok za predložitev vlog je 21.4.2015.

Več podrobnostih o razpisu dobite na tej povezavi.

Mogoče bi vas zanimalo tudi:

Javni razpis: Posojila za zagon inovativnih podjetij

Javni razpis: Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Javni razpisi SK75, SK200 in P2: na katerega se prijaviti?

Vse aktualne razpise lahko najdete tukaj.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo pripraviti projekt in vso potrebno projektno dokumentacijo, skladno z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pokličite naše strokovnjake na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Vabljeni tudi na naše izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/13/javni-razpis-p2a-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij/