O-STA

Želite prodreti na globalne trge in potrebujete finančne vire?

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za lastniško financiranje - naložbe tveganega in mezzanin kapitala v perspektivna, inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, ki prodirajo na globalne trge.

Kdo so izvajalci tveganega in mezzanin kapitala?

Naložbe tveganega in mezzanin kapitala v podjetja izvajajo izbrane družbe tveganega kapitala, ki so vstopile v javno - zasebno partnerstvo z državo.

Preko omenjenih družb oziroma njihovih upravljalcev je za podjetniški sektor do konca leta 2015 na razpolago še okvirno 19 mio EUR specializiranega lastniškega financiranja - tveganega kapitala.

Kakšno obliko pomoči nudijo?

Podpora, ki jo zagotavljajo izbrane družbe v obliki tveganega kapitala, je:

  • kapitalski vložek v podjetje (tvegan kapital in mezzanin kapital),
  • vstop v lastniško strukturo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja,
  • sodelovanje pri strateških usmeritvah rasti in razvoja,
  • pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje, ...).

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so perspektivna, inovativna ter hitro rastoča mala in srednja podjetja v Sloveniji, ki prodirajo na globalne trge.

Kolikšna je najvišja višina podpore?

Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz lahko znaša 1,5 mio evrov letno.

Več o razpisu lahko preberete tukaj.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo pripraviti projekt in vso potrebno projektno dokumentacijo, skladno z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pokličite naše strokovnjake na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Vabljeni tudi na naše izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/16/zelite-prodreti-na-globalne-trge-in-potrebujete-financne-vire/