O-STA

Vabilo: predaval bo Grant Aubrey Farred

Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete UL (v okviru raziskovalnega projekta 'Konec zgodovine - dvajset let pozneje') vabi na predavanje, ki ga bo imel ameriški profesor Grant Aubrey Farred: Kako ti Heidegger lahko reši življenje: času neprimerni mislec.

Rasno obarvani incident, ki se je zgodil na univerzi Cornell (Ithaca, NY), bo služil kot izhodišče za razmislek o rasi in filozofiji, pri čemer bo poglavitni sobesednik Martin Heidegger. Gotovo je nenavadno, da za filozofsko orodje refleksije o rasi vzamemo prav Heideggerja, saj se prej ponujajo številni post-kolonialni teoretiki od Frantza Fanona in W.E.B. Duboisa dalje. Predavanje pa se bo osredotočilo na Heideggerjevo zastavitev mišljenja v Kaj se pravi misliti? (Was heisst Denken?) kot na vzvod za razmislek tega problema.

Grant Aubrey Farred je profesor na oddelku za afriške študije in za angleščino na univerzi Cornell (Ithaca, NY). Rojen je bil v Južni Afriki, doktoriral je na univerzi v Princetonu, pred angažmajem na Cornellu je predaval na oddelku za književnost na univerzi Duke (NC). Je avtor vrste odmevnih knjig, npr. Rethinking C.L.R. James: A Critical Reader (izd., Blackwell 1996), What's My Name? Black Vernacular Intellectuals (University of Minnesota Press 2003), Phantom Calls (Prickly Paradigm Press 2006), Long Distance Love: A Passion for Football (Temple University Press 2008), In Motion, at Rest (University of Minnesota Press 2014). Njegovo delo sega na vrsto področij, predvsem povezanih s post-kolonialnimi študijami, kulturnimi študijami, literarno teorijo, filozofijo športa itd. Je eden od zelo pomembnih sodobnih ameriških teoretikov rase in rasizma.

Predavanje bo v četrtek, 19. marca 2015, ob 19. uri na Filozofski fakulteti UL, pred. 34. Predavanje bo v angleščini brez prevoda. Respondent bo Mladen Dolar.

Vabljeni.