O-STA

Javni razpis P2R: Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, s katerim želi v letu 2015 spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Cilji javnega razpisa so:

 • zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
 • nova delovna mesta in zaposlovanje,
 • zagon novih podjetij.

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Kdo so upravičenci po javnem razpisu?

Vlagatelji oziroma upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

 • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče
 • Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

V poštev pridejo podjetja, registrirana od 1.1.2013 do 27.3.2015.

Pogoji kandidiranja za subvencijo:

 • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let,
 • iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po 3 letih,
 • ponujeni proizvodi in storitve morajo biti tržno naravnani.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posameznim podprtim projektom. Obdobje upravičenih stroškov Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od 1.1.2014 do 30.09.2015.

Kolikšna je višina sredstev?

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 1.480.000 evrov. Maksimalna višina subvencije za podjetje je 20.000 evrov.

Kdaj je rok za predložitev vlog?

Rok za predložitev vlog je: 31.3.2015.

Več o javnem razpisu si lahko preberete tukaj.

Vse aktualne razpise lahko najdete tukaj.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo pripraviti projekt in vso potrebno projektno dokumentacijo, skladno z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pokličite naše strokovnjake na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Vabljeni tudi na naše izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/18/javni-razpis-p2r-spodbude-za-zagon-podjetij-v-problemskih-obmocjih/