O-STA

Primerjalni izračun avtorske in podjemne pogodbe ter občasnega dela

Ste delodajalec in z delavcem zaradi začasne narave dela ne nameravate zaposliti za redni delovni čas? Ste delojemalec, ki je z delodajalcem sklenili eno od omenjenih pogodb in vas denimo zanima, kolikšen odstotek vašega bruto dohodka gre za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) in zdravstveno zavarovanje (ZZ)?

Če želite natančne izračune ali potrebujete nasvet, so vam vedno na voljo naši davčni, pravni in računovodski strokovnjaki.

Prijava na svetovanje

Avtorska pogodba

Avtorsko pogodbo ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Z avtorsko pogodbo se avtor dela zaveže ustvariti ali opraviti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo plačal honorar. Več o avtorski pogodbi lahko preberete tukaj.

Kalkulator za izračun honorarja po avtorski pogodbi najdete na povezavi.

Podjemna pogodba

Podjemna pogodba je urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ). Podjemna pogodba se sklene med naročnikom in podjemnikom. Podjemnik se zaveže, da bo za naročnika opravil določeno delo, na primer izdelal ali popravil določeno stvar, opravil kakšno telesno ali umsko delo.

Občasno delo

Občasno ali začasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

Izračun dohodkov in stroškov

Za vas smo pripravili kalkulator za informativni izračun, v katerega vpišete bruto znesek dohodek in dobite podatke o neto dohodku za avtorsko pogodbo, podjemno pogodbo in občasno delo ter stroške delodajalca za vsako izmed pogodb. Podatke lahko med seboj primerjate in na praktičen način ugotovite, kaj je iz stroškovnega in dohodkovnega vidika najbolj optimalno za vas.

Informativni izračun

Mogoče vas bo zanimalo tudi Konkretni izračun: s.p., avtorska in podjemna pogodba.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Obiščite naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravili: Anja Grahek in Anita Andrenšek, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/18/se-vam-bolj-splaca-avtorska-ali-podjemna-pogodba-ali-morda-obcasno-delo/