O-STA

NLB uspešno zaključila izdajo komercialnih zapisov družbe Slovenska industrija jekla

Po uspešni organizaciji izdaje 5-letnih obveznic družbe SIJ v nominalni vrednosti 43 milijonov evrov novembra lani, je NLB včeraj uspešno zaključila še izdajo 9-mesečnih komercialnih zapisov družbe SIJ z obrestno mero 2,20 odstotka letno.


Zanimanje za nakup komercialnih zapisov je kar za 60 odstotkov preseglo končno oz. tudi ciljno vrednost izdaje, ki je znašala 20 milijonov evrov. Namen izdaje komercialnih zapisov je diverzifikacija kratkoročnih virov in optimizacija stroškov financiranja kot tudi nadaljevanje realizacije dolgoročne strategije razpršitve virov financiranja Skupine SIJ.

NLB vodilna pri zagotavljanju alternativnih virov financiranja podjetjem na slovenskem trgu

Poleg ponudbe storitev klasičnega bančnega financiranja ponuja NLB slovenskim podjetjem široko paleto storitev finančnega svetovanja. Z organiziranjem izdaj dolžniških vrednostnih papirjev ostaja vodilna pri zagotavljanju alternativnih virov financiranja podjetjem na slovenskem trgu. NLB je v letu 2014 organizirala in izvedla več izdaj kratkoročnih komercialnih zapisov v skupni nominalni vrednosti 135 milijonov evrov ter dve izdaji 5-letnih podjetniških obveznic v skupni nominalni vrednosti 116 milijonov evrov. Omenjene izdaje so predstavljale več kot 80 odstotkov vrednosti vseh izdaj podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev na slovenskem trgu v lanskem letu.

Posluh za potrebe slovenskih podjetij po razpršitvi virov financiranja

Direktor Sektorja za poslovanje s finančnimi instrumenti za stranke Andrej Meža pojasnjuje, da NLB z nudenjem storitev organizacije izdaj podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev odgovarja na potrebe slovenskih podjetij po razpršitvi virov financiranja. "Z dopolnitvijo tradicionalnih storitev financiranja podjetij z organizacijo izdaj vrednostnih papirjev NLB širi paleto svojih storitev za podjetja, se prilagaja razvijajočim se potrebam trga in ustvarja pogoje za razvoj dolgoročnih in trajnostnih odnosov s strankami", je ob uspešnem zaključku izdaje komercialnih zapisov družbe SIJ pojasnil Meža.