O-STA

Izvajanje plačilnih transakcij med velikonočnimi prazniki od 3. aprila do 6. aprila 2015

23. marec 2015

V petek, 3. aprila 2015, bomo v NLB izvrševali le plačila, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB. Domača in čezmejna plačila v tuji valuti ter plačila v tretje države pa bomo izvršili po prazničnem urniku.


Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 3. aprila 2015 ne bodo delovali, saj je ta dan v večini držav Evropske unije praznik in dela prost dan. V ponedeljek, 6. aprila 2015 pa je praznik in dela prost dan tudi v Sloveniji.

Izvajanje plačil v domovini

Plačila med računi v okviru NLB, ki bodo prejeta na bančnem okencu, prek NLB Proklika, NLB Klika in NLB Teledoma, bomo izvršili isti dan v okviru urnika za izvajanje domačih plačilnih transakcij v EUR.
Plačila v evrih, pri katerih ima prejemnik plačila račun v drugi banki v Sloveniji in so bila prek NLB Klika, NLB Proklika in NLB Teledoma posredovana v izvršitev z valuto 3. aprila 2015, bomo izvršili prvi naslednji delovni dan, tj. 7. aprila 2015. Plačilne naloge, ki jih bodo uporabniki v izvršitev posredovali v četrtek, 2. aprila 2015 po koncu urnika za oddajo nalogov, bomo prevalutirali in poslali v izvršitev na prvi delovni dan po velikonočnih praznikih, tj. v torek 7. aprila 2015.

Množična plačila SEPA

3. aprila 2015 bo mogoče izvajati le množična plačila SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah in bodo posredovani z datumom 3. april 2015, bodo izvršeni prvi delovni dan po velikonočnih praznikih, to je 7. aprila 2015. Če želite izvršitev množičnih plačil SEPA na dan 3. aprila 2015 le za prejemnike v NLB, predlagamo, da pripravite ločeno datoteko.

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA z datumom valute 3. april 2015. Prvi naslednji možni datum valute za obdelavo direktnih obremenitev SEPA je torek, 7. april 2015.

Druge plačilne transakcije

Domača in čezmejna plačila v tuji valuti ter plačila v tretje države bomo med prazniki izvajali po prazničnem urniku.

Vse podrobnosti o izvajanju plačilnih storitev med velikonočnimi prazniki si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Dodatne informacije so strankam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah, na spletnih straneh www.nlb.si in na telefonski številki 01 477 20 00.

NLB Korporativno komuniciranje