O-STA

Povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem

Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom.

Dnevnica

Dnevnica predstavlja povprečni strošek, katerega naj bi zaposleni imel s prehrano na službeni poti. Dnevnice pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Tako se ugotovi število vseh opravljenih ur.

Ločimo tri vrste dnevnic:

  • polna dnevnica (trajanje službenega potovanja nad 12 ur)
  • polovična dnevnica (trajanje službenega potovanja od 8 do 12 ur)
  • znižana dnevnica (trajanje službenega potovanja od 6 do 8 ur)

[table id=113 /]

Kalkulator za izračun dnevnice 2015

Dnevnice za tujino

Neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v tujino se določi glede na višino zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Uredba višino neobdavčenega zneska dnevnice določa v odvisnosti od časa trajanja službenega potovanja. Znesek neobdavčene dnevnice se zmanjša, če stroški prenočevanja na službenem potovanju vključujejo zajtrk.

Če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade Republike Slovenije.

Če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz omenjenega predpisa, če traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz predpisa Vlade.

Informativni izračun dnevnice v tujini 2015

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali za najem osebnega avtomobila. Povračilo stroškov prevoza se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom, dokazili in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

Službeno vozilo

Če delojemalec uporablja službeno vozilo se za povračilo stroškov prevoza šteje tudi povračilo stroškov za takse, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za gorivo.

Če delojemalec uporablja službeno vozilo tudi v privatne namene, podjetje pa mu ne zagotavlja goriva za opravljene poti v privatne namene, je treba dejanske stroške goriva sorazmerno razmejiti.

Lastno vozilo

Če delojemalec za službeno pot uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eur za vsak prevožen kilometer.

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo do višine dejanskih stroškov prenočevanja, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi.

Za kakršna koli vprašanja s področja računovodstva nas pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/23/povracila-stroskov-v-zvezi-s-sluzbenim-potovanjem/