O-STA

Podjetniki, imate probleme z državo?

Ministrstvo za javno upravo je pričelo z uporabo spletnega orodja Poslovni SOS, ki bo pilotno delovalo 6 mesecev od dneva njegove vzpostavitve.

Gre za spletno storitev, ki je namenjena izključno poslovnim subjektom:

Kako ga lahko podjetniki uporabljajo?

Poslovni subjekti lahko z uporabo spletnega orodja Poslovni SOS javijo:

  • konkretne težave pri poslovanju z državo

(na primer: pridobitev raznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti ali gradnjo poslovnih objektov, inšpekcijski nadzori, davčni postopki, plačevanje prispevkov,...);

  • nedopustne administrativne prakse državnih organov, ki vplivajo na produktivnost in učinkovitost poslovanja

(na primer: neodzivnost ali molk pristojnega organa, zamude pri odločanju v upravnih postopkih,...).

Kdaj lahko pričakujete odgovor?

Uporabnik oziroma poslovni subjekt lahko pričakuje odgovor najkasneje v 15 dneh.

Sporočene težave in odzivi organov bodo javno objavljeni na spletnem mestu poslovnisos.gov.si.

Cilj projekta

Cilj projekta je seznanitev vlade s konkretnimi problemi, ki jih imajo poslovni subjekti v praksi pri sodelovanju z javno upravo oziroma institucijami, ki izvajajo javna pooblastila, se pravi z državo.

Za zagotavljanje preglednosti pri pripravi strokovnih podlag za vladne odločitve želijo s pomočjo spletnega orodja Poslovni SOS pridobiti informacije:

  • na katerih področjih (in pri katerih organih) se zadeve rešujejo preko zakonsko določenih rokov,
  • na katerih področjih (in pri katerih organih) se konstantno pojavljajo morebitne nedopustne poslovne prakse,
  • na katerih področjih gre na podlagi pogosto javljenih težav zgolj za neustrezno zakonodajo.

Spletno orodje Poslovni SOS najdete na tej povezavi.

Za vsa strokovna vprašanja s področja davčne zakonodaje, prava, računovodstva ter kadrovska vprašanja so vam na voljo naši svetovalci. Pokličite 01 600 1530 ali pišite na data@data.si in si rezervirajte termin svetovanja!

Prijavite se na svetovanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/24/podjetniki-imate-probleme-z-drzavo/