O-STA

Kdaj je delavec dolžan opravljati nadurno delo?

Določbe glede delovnega časa in opravljanja nadurnega dela ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Polni delovni čas

Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo je lahko določen krajši delovni čas, vendar ne sme biti krajši od 36 ur na teden.

Izjema so delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare. Na takšnih delovnih mestih lahko polni delovni čas traja manj kot 36 ur na teden

Kdaj je delavec dolžan opravljati nadurno delo?

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa - nadurno delo:

 • v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Kako mora biti nadurno delo odrejeno?

Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Kako dolgo lahko traja nadurno delo?

Nadurno delo lahko traja:

 • največ osem ur na teden,
 • največ 20 ur na mesec in
 • največ 170 ur na leto.

Potrebujete pravno pomoč?

Kdaj je delavec dolžan opravljati delo preko dogovorjenega delovnega časa?

Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali druga dela v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic, v primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Tako delo lahko traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda.

Kdaj se nadurno delo ne sme uvesti?

Nadurno delo se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

Imate kadrovsko vprašanje?

Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa:

 • delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva nosečnosti in starševstva,
 • starejšemu delavcu,
 • delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
 • delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca medicine dela, oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje,
 • delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare ,
 • delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.

Pravni in kadrovski svetovalci podjetja Data d.o.o. vam nudijo pomoč na področju delovnega prava. Pokličite 01 600 1530 ali pošljite e-mail data@data.si.

Vas zanima, kako se vam splača organizirati, glede dejavnosti, ki jih nameravate opravljati? Obiščite naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/24/kdaj-je-delavec-dolzan-opravljati-nadurno-delo/