O-STA

Poročilo Regijskega študijskega središča

Direktorica Javnega zavoda Regijsko študijsko središče (RŠS) Katja Esih je na torkovi 6. seji Sveta Mestne občine Velenje svetnicam in svetnikom predstavila Poslovno poročilo Javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2014.

Dejavnosti RŠS so bile v lanskem letu namenjene zagotavljanju kakovostnega delovanja visokošolskih zavodov, njihovega nadaljnjega razvoja tako na področju izobraževalnih kot tudi na znanstveno-raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ter spodbujanju skupnega sodelovanja.

Direktorica RŠS Katja Esih je med drugim predstavila tudi Visoko šolo za varstvo okolja (VŠVO), ki je s svojim delovanjem pričela v študijskem letu 2008/09 in izvaja študijska programa Varstvo okolja in ekotehnologije 1. in 2. stopnje. V letošnjem študijskem letu je v študijski program 1. stopnje vpisanih 190 študentov (88 % rednih in 12 % izrednih), v študijski program 2. stopnje pa 16 izrednih študentov. Doslej je študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija 1. stopnje končalo 83 diplomantov.

V letu 2013 je šola pričela z ureditvijo prostorov in nakupom opreme za biološko-kemijski laboratorij, ki je bil v jeseni lanskega leta dokončan ter predan za študijske in raziskovalne namene. Za opremo laboratorija je RŠS kot ustanovitelj šole v letih 2013 in 2014 zagotovil 40 tisoč evrov.

V letu 2014 je šola uspešno opravila tudi zunanjo evalvacijo s strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, ki je potekala v postopku podaljšanja akreditacije študijskega programa 1. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije. Ugotovitve strokovnjakov so bile, da je izvajanje študijskega programa kakovostno, skladno z zakonodajo in merili, zato so podaljšali akreditacijo študijskemu programu za sedem let, kar je najdaljša možna doba podaljšanja. S tem so bile potrjene strateške usmeritve visoke šole ter kakovostna izvedba študijskega programa in organizacije dela.

VŠVO krepi svojo raziskovalno dejavnost preko Inštituta za ekotehnologije in trajnostni razvoj. Poleg partnerskega sodelovanja v Razvojnem centru Energija je šola na povabilo portugalskih partnerjev vključena tudi v akademsko mrežo PRAXIS, ki predstavlja konzorcij 48 partnerskih institucij.

Šola se odlikuje po razvejani mednarodni dejavnosti, tako z vidika mobilnosti študentov in učiteljev kot z vidika partnerskih projektov. Za svoje uspešno delo na področju mednarodne mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev je bila v letu 2012 nagrajena z visokim nacionalnim priznanjem Jabolko kakovosti. Mednarodno sodelovanje je šola v letu 2014 še krepila. V okviru projektov Norveškega finančnega mehanizma je uspela pridobiti več kot 50 tisoč evrov za mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Visoka šola za varstvo okolja je edini visokošolski zavod v okviru RŠS za katerega so že pred prvim letom izvajanja študijskega programa 1. stopnje uspeli pridobiti koncesijo za redni študij. Koncesija zagotavlja relativno stabilen vir financiranja, kar omogoča samostojno delovanje šole.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje