O-STA

Rezultati 59. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 18. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

59. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

18. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 25.03.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 59. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM059260603 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.099.811 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.002 lota naročil v skupni vrednosti 5.000.020.000 SIT po enotni ceni 98,042. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 7,90%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 97,703 in 99,010 (obrestna mera od 3,96% do 9,30% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 59. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 26.06.2003.

Razpisana emisija 18. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM018250304 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.956.440 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 93,098. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 7,33%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 91,236 in 93,489 (obrestna mera od 6,89% do 9,50% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 18. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 25.03.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 22.04.2003, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 27.05.2003.