O-STA

Rezultati 99. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

99. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 26.03.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 99. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM099240403 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.173 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,431. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,36%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,600 in 99,314 (obrestna mera od 5,16% do 8,88% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 99. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 24.04.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 02.04.2003. Razpisana emisija 100. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM100050503 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 03.04.2003.