O-STA

Kaj naši spletni obiskovalci najbolj berejo?

Regres in letni dopust 2015

Minimalni letni dopust v koledarskem letu ne sme biti krajših od štirih tednov in to ne glede na to, ali je delavec zaposlen za polni ali krajši delovni čas. Pravica do letnega dopusta delavcu pripada takoj po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Komu in v katerih okoliščinah delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta, si lahko preberete na tej povezavi. Hkrati s pravico do letnega dopusta pa delavcu pripada pravica do regresa za letni dopust. Delodajalci so regres zakonsko dolžni izplačati do 1. julija tekočega koledarskega leta, pod določenimi pogoji pa najkasneje do 1. novembra tekoče leta. Več tukaj.

Vas zanima, koliko regresa vam pripada?

Dnevnice 2015

Delodajalec mora po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu zagotoviti povračilo za dela in naloge na službenem potovanju. Višina povračil je določena v kolektivni pogodbi, internih aktih in z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov in delovnega razmerja. Dnevnica delavcu pripada za celotni za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od začetka do konca potovanja. Ločimo tri vrste dnevnic, več pa si lahko preberete na tej povezavi. V pomoč vam bo tudi kalkulator, s pomočjo katerega boste lahko opravili informativni izračun dnevnice za leto 2015 .

Kalkulator za izračun dnevnice 2015

Izračun dohodnine 2014

V primeru, da zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu dohodnine napačni, pošlje pritožbo. Za to ima 15 dni časa od vročitve. Če ugovora ne poda v roku, se šteje, da se je pritožbi odpovedal, informativni izračun pa samodejno postale odločba o odmeri dohodnine. Več o tem si preberite tukaj, pri sestavljanju pritožbe pa si lahko pomagate tudi s kalkulatorjem za informativni izračun dohodnine 2014.

Izračunajte si dohodnino za leto 2014

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/30/kaj-nasi-spletni-obiskovalci-najbolj-berejo/