O-STA

Preklic razpisa za prosto delovno mesto direktorja SAŠA inkubatorja

V torek, 31. marca 2015, je potekala 4. seja skupščine družbe SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o., ki je v 60-odstotni lasti Mestne občine Velenje. Družbeniki so na seji soglasno preklicali razpis za prosto delovno mesto direktorja družbe SAŠA inkubator.

Na razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja družbe so se prijavili trije kandidati, od teh sta dva kandidata izpolnjevala pogoje. Ker sta oba kandidata hkrati tudi svetnika Mestne občine Velenje, so se družbeniki odločili, da bodo razpis preklicali, saj bi bilo v primeru imenovanja javnega funkcionarja za direktorja družbe SAŠA inkubator zelo oteženo njegovo poslovanje z večinskim lastnikom družbe, Mestno občino Velenje.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč določa prepoved poslovanja med občino in družbo, katere zastopnik je član občinskega sveta, ki v celoti velja za postopke naročil blaga, storitev in gradenj ter za vse oblike javno-zasebnega partnerstva.

Družbo bo do nadaljnjega vodila Karla Sitar, ki je do septembra 2015 imenovana za v. d. direktorice.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje