O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V Vili Bianci poteka tretja slovenska konferenca za invalide

Danes dopoldne se je v Vili Bianci začela tretja konferenca "Skupnost po meri invalidov" pod pokroviteljstvom varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije Vlaste Nussdorfer

Tema letošnje konference je "Videti in uvideti - slepi invalidi v skupnosti".

Uvodoma je udeležence pozdravil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je izpostavil, da smo ponosni, da je Mestna občina Velenje že deset let tudi "občina po meri invalidov". S predavanji, konferencami in programi z aktivnostmi za invalide si ves čas prizadevamo, da imajo invalidi v našem mestu enake možnosti in pravice, kot ostali občanke in občani.

V občini že enajst let deluje Svet za invalide Mestne občine Velenje, ki daje različne predloge glede uvajanja izboljšav za invalide. Na njegovo pobudo bomo v drugi polovici letošnjega leta v Velenju izvedli pedagoško akcijo oziroma natečaj na temo invalidnosti, v katerem bodo lahko sodelovali osnovnošolci in dijaki velenjskih šol. Otroci bodo lahko s fotografijo, videom, gledališko oziroma lutkovno predstavo, literarnim ali likovnim prispevkom izrazili svoj pogled na invalidnost. V Velenju se redno sestaja tudi delovna skupina v projektu "Občina po meri invalidov", ki opozarja na morebitne pomanjkljivosti glede urejenosti mesta (pomanjkanje klančin, klopi, ipd.) in organizira predavanja.

V občini smo lani sprejeli Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017, ki vsebuje 210 ukrepov, s katerimi si bomo prizadevali za dobro počutje invalidov v našem mestu. V sklopu tega programa smo v minulem letu v dvorani Vile Biance uredili indukcijsko zanko, izdali Vodnik za invalide (v nakladi 5000 izvodih) ter vodič v braillovi pisavi, ki se nahaja v Muzeju Velenje. Na otroškem igrišču smo namestili gugalnico za gibalno ovirane otroke. Zagotovili smo tolmača za slovenski znakovni jezik na vseh javnih občinskih proslavah in usposobili turistične delavce za delo s senzornimi osebami. S turističnimi storitvami in produkti postopoma razvijamo dostopni turizem za gibalno in senzorno ovirane osebe. Ob svetovnem dnevu invalidov, 3. decembra, smo pripravili sprejem za invalidska društva.

Prav tako smo v Velenju izvedli projekt "Clear - Dostopnost do kulturne dediščine in prostočasnih okolij za VSE". V okviru projekta so na Gradu Velenje uredili premične klančine, pridobili tipni vodič po stalnih zbirkah, tipne tlorise o razvoju gradu in mestu Velenje nekoč in danes, napisne tablice pred vhodom v razstavne prostore, ki so opremljene z braillovo pisavo, ipd.

Štirinajst zaposlenih v javnih institucijah je obiskovalo tečaj za uporabo slovenskega znakovnega jezika, delovali sta skupina za samopomoč za osebe s težavami v duševnem zdravju in posvetovalnica za osebe z oviranostmi. V preteklem letu smo se odločili, da ponudimo enkratno subvencijo za priklop naprave za pomoč na daljavo - SOS gumb, ki se lahko nahaja na zapestnici ali na telefonu. S pritiskom na gumb lahko v vsakem trenutku pokličete na pomoč. Pred kratkim smo občanom predstavili brezplačno mobilno aplikacijo iHELP, ki je namenjena hitremu SOS obveščanju v primeru nujnih zdravstvenih stanj.

Za slepe in slabovidne smo že namestili osem novih naprav za zvočne signale na semaforjih. Letos bomo nabavili še dve, da bodo opremljeni vsi semaforji v občini. V sklopu prenove Promenade smo zgradili parkirno hišo, v kateri smo zagotovili dodatna parkirna mesta za invalide in dvigalo.

Socialno ogroženim invalidom smo omogočili brezplačna kosila v javni kuhinji. V letu 2014 smo trem osebam s posebnimi potrebami dodelili prilagojena stanovanja.

S prenovo Galerije Velenje bomo omogočili vstop v objekt tudi invalidom na invalidskih vozičkih, kar sedaj zaradi stopnic ni bilo mogoče. Poleg tega bo nameščeno dvigalo, ki bo omogočalo dostop invalidom v vse etaže.

Na konferenci, ki poteka danes, v četrtek, 9. aprila, in v petek, 10. aprila, bodo udeležence nagovorili tudi varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije Vlasta Nussdorfer, predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Cveto Uršič, predsednik Sveta za invalide Mestne občine Velenje Valter Golob ter direktorica Inštituta Integra Sonja Bercko Eisenreich.

Več o vsebini konference smo vas že obveščali (dne 7. in 8. april).