O-STA

"Tu smo doma" - Celje na kartah iz zbirke geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje, je naslov razstave na prostem, ki bo v mestu Celje zaživela 13. 4. 2015

Razstava, ki je umeąčena na območje prenovljenega Krekovega trga, bo na ogled do 21. maja 2015

Celje, 10. april 2015, "Tu smo doma" - Celje na kartah iz zbirke geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje, je naslov razstave, ki si jo bodo lahko obiskovalci ogledali na prenovljenem Krekovem trgu v srediąču mesta od 13. 4. do 21. 5. 2015. Razstava, za katero je izbor in besedilo pripravil dr. Aleksander ®iľek iz Zgodovinskega arhiva Celje, oblikovala pa Tina Pregelj Skrt, Mint Colibri, je umeąčena v sodobne razstavne panoje, s katerimi Zavod Celeia Celje, v sodelovanju z različnimi institucijami in posamezniki, začenja razvijati zanimive nagovore na prostem. V ospredju tokratnega nagovora je zbirka geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje (signatura zbirke SI_ZAC/1293).

Zbirko, ( trenutno) sestavlja 291 enot - zemljevidov, načrtov, skic in atlasov, med katerimi najdemo tako osnutke, prvotiske kakor tudi ponatise ątevilnih geografskih kart znamenitih svetovnih kartografov in geografov. Zbirka je nastala ob arhivskem delu - urejanju različnih fondov, ki so pogosto vsebovali tudi kartografsko gradivo, ki ni bilo povezano s samim ustvarjalcem oziroma fondom. Da bi to gradivo kljub vsemu nekako ohranili, popisali in pribliľali uporabniku, smo se odločili za formiranje pričujoče zbirke, ki vsebuje gradivo od 16. do 20. stoletja in poslej raste zlasti z nakupi, zaradi svoje narave pa sodi med najprivlačnejąe zbirke Zgodovinskega arhiva Celje. (iz spremne besede dr. Aleksandra ®iľka, Zgodovinski arhiv Celje)

V priponki prilagamo tudi fotomaterial:

Izsek iz razstave (avtorica Tina Pregelj Skrt)

Več info: Jerneja Kolar, 03 42 87 941, e-poąta:novice.zavodceleia@celje.si

Jerneja Kolar

Referentka za stike z javnostmi in promocijo

Krekov trg 3

3000 Celje

Slovenija

t: ++386 3 428 79 41

f: ++386 3 428 79 31

GSM: ++386 51 681 997

novice.zavodceleia@celje.si

www.celeia.info