O-STA

Znižanje plače z novo pogodbo prepovedano in nezakonito

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Več o tem, kako je sestavljena plača, smo pisali že tukaj.

Informativni izračun plače 2015

Kdaj je znižanje plače zakonito?

Aneks k pogodbi

Glede na to, da je plača obvezna sestavina pogodbe o zaposlitve, je delodajalec ne more kar tako znižati. Delodajalec lahko delavcu zniža plačo, navedeno v pogodbi, samo z delavčevim soglasjem. Delodajalec mora k obstoječi pogodbi skleniti aneks, ki ga mora delavec podpisati.

V kolikor delavec zavrne podpis aneksa o znižanju plače, ne sme utrpeti negativnih posledic, vendar je tako samo v teoriji. V praksi se delavci bojijo, da bodo ostali brez zaposlitve, zato aneks podpišejo.

Ponudba nove pogodbe o zaposlitvi

Delodajalci lahko delavcu odpovejo pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima in mu hkrati ponudijo novo pogodbo o zaposlitvi z znižano plačo. Pri tem morajo delodajalci biti pozorni na določene pogoje. Že brez ponudbe nove pogodbe mora obstajati razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti. Uporaba tega načina z namenom znižanja plače je prepovedana in nezakonita. Delavec lahko na sodišču zahteva, da se ugotovijo prvotni razlogi odpovedi.

Znižanje variabilnega dela plače

V določenih panogah je plača sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Brez delavčevega soglasja delodajalec ne more znižati fiksnega dela plače, lahko pa spremeni višino variabilnega dela plače, tako da ga lahko ukine ali pa zaostri pogoje za pridobitev izplačila variabilnega dela plače. Zneski in višine variabilnega dela so zapisani v internih aktih delodajalca in v kolikor delodajalec spremeni pogoje, mora nove pogoje navesti tudi v aktih.

Destimulacija

Destimulacija je eden izmed načinov, s katerim lahko delodajalec zniža delavčevo plačo. Vendar mora biti destimulacija navedena v pogodbi o zaposlitvi, kolektivni pogodbi ali v internih aktih delodajalca. V primeru destimulacije mora delodajalec pisno obvestiti delavca.

Negativno nagrajevanje zaposlenih je torej dopustno, vendar pod predpostavko, da je do tega resnično prišlo. V primeru, da je razlog destimulacije to, da delavec ne doseže zastavljenih rezultatov, mu morajo biti merila za ocenjevanje delovne uspešnosti vnaprej znana in tudi sodno preverljiva, doseganje pričakovanih rezultatov pa mora biti dejansko mogoče. V praksi še vedno nekako velja merilo, da mora normo dosegati vsaj 90 odstotkov delavcev, zavezanih z normo.

Mogoče bi vas zanimalo tudi:

Za vsa pravna in kadrovska vprašanja so vam na voljo naši pravni svetovalci na 01 600 1530 ali na e-mailu data@data.si.

Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, ki je namenjen vsem podjetnikom, ki razmišljajo o zaposlitvi novega "sodelavca", pa jih zanima kaj je iz stroškovnega vidika najbolj optimalno za njihovo podjetje.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Več na povezavi: http://data.si/blog/2015/04/14/znizanje-place-z-novo-pogodbo-prepovedano-in-nezakonito/