O-STA

Dopolnilno delo: Koliko vrednotnic mora kupiti nabiralec gob?

S 1. januarjem 2015 je stopil v veljavo sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki je izvajalcem prinesel določene pravice iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Sistem vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vlada uvedla z namenom preprečevanja dela na črno.

V prvem delu smo pisali o tem, kdaj mora vrednotnico plačati naročnik in kdaj izvajalec, v drugem delu pa objavljamo seznam pogostih vprašanj, ki si jih zastavljajo vsi, ki razmišljajo o opravljanju osebnega dopolnilnega dela.

Oseba, ki ne prejema pokojnine in ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje s polnim delovnim časom, opravlja osebno dopolnilno delo. Je takšna oseba zavarovana?

Da, po vplačilu vrednotnice bo takšna oseba vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, trajanje zavarovanja pa bo odvisno od števila vplačanih vrednotnic (ena vrednotnica je približno en dan pokojninske dobe).

Oseba, ki prejema pokojnino, opravlja osebno dopolnilno delo. Kakšen je njegov zavarovalni status?

Takšna oseba (upokojenec) je na podlagi vplačane vrednotnice zavarovana za invalidnost in smrt, v primeru nastanka poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Kaj pomeni plačilo vrednotnice za upokojence: ali je znesek (9 evrov) enak ne glede na to, da upokojenci ne vplačujejo v pokojninsko zavarovanje? Kakšne koristi naj bi upokojencem, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, prinesel sistem vrednotnic?

Namen vzpostavitve sistema vrednotnic je ljudem dati spodbudo, da dela, kot je npr. pomoč v gospodinjstvu, občasno varovanje otrok, nabiranje sadežev, ročna izdelava izdelkov..., opravljajo ali koristijo na zakonit način in da ob tem tudi dobijo določene pravice. Cena vrednotnice (9 evrov) je enotna za vse, ne glede na status tistega, ki izvaja osebno dopolnilno delo. Še aktivnim se bo to delo po novem štelo v pokojninsko dobo, pri delu upokojencev pa v tem primeru lahko govorimo o medgeneracijski solidarnosti. Bodo pa tudi upokojenci na podlagi vplačane vrednotnice zavarovani za invalidnost in smrt in za primer nastanka poškodbe pri delu.

Upokojenec v poletnih mesecih (julij, avgust, september) nabira gobe in jih prodaja. Koliko vrednotnic bi moral plačati za te tri mesece? Kako se to izračunava: ali se izračunava glede na zaslužek, ali glede na ure opravljenega dela?

V takem primeru bi moral upokojenec za vsak koledarski mesec vplačati vrednotnico v znesku 9 evrov ne glede na zaslužek in ne glede na ure opravljenega dela. Seveda bo vrednotnico plača le za tiste mesece v katerih bo nabiral in prodajal gobe oziroma opravljal delo.

Upokojenka dvakrat tedensko po dve uri varuje otroka sosedi za plačilo 5 evrov na uro (na mesec zasluži 80-100 evrov). Koliko vrednotnic mora v enem letu plačati njen naročnik, torej soseda?

V tem primeru mora soseda (torej naročnica storitve) za vsak koledarski mesec, v katerem bo varovala otroke, plačati eno vrednotnico. Plačilo vrednotnice lahko opravi na upravni enoti. S plačilom vrednotnice bo delo opravljeno zakonito.

Upokojenka enkrat tedensko vodi telovadbo v krajevni skupnosti za sokrajanke. Vsak mesec zasluži približno 100 evrov (plačajo ji udeleženke). Ali v tem primeru plača vrednotnice sama? Koliko vrednotnic mora plačati na mesec?

Tovrstno delo trenutno ni na seznamu del, ki se lahko opravljajo v okviru osebnega dopolnilnega dela. Seznam del je najdete tukaj.

Kako je s plačilom dohodnine? Če na primer upokojenec do uveljavitve zakona ni bil zavezanec za davek na dohodek, z osebnim dopolnilnim delom, ki ga prijavi na Ajpes, pa postane. Kako se izračunava dohodnina, če seveda ne preseže omejitev prihodkov iz osebnega dopolnilnega dela, ki jih določa predlog zakona?

Zakon predvideva plačilo vrednotnice v višini 9 evrov. Od tega 7 evrov za pokojninsko in 2 evra za zdravstveno zavarovanje. Posamezniku se to delo šteje tudi v pokojninsko dobo. Na področje dohodnine zakon ne posega. Ureditev ostane takšna, kot je veljala doslej oz. kot velja za področje davčne zakonodaje.

Preberite tudi:

V primeru, da imate še kakšna koli vprašanja, pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Se želite podrobno seznaniti z različnimi oblikami dela? Obiščite naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/14/dopolnilno-delo-koliko-vrednotnic-mora-kupiti-nabiralec-gob/