O-STA

Vabilo in informacije za medije: Kako naj se prilagodimo na podnebne spremembe?

Z namenom obeležitve svetovnega dneva Zemlje bo 22. in 23. aprila 2015, na Gospodarskem razstavišču potekala 6. mednarodna Eko konferenca v organizaciji društva Planet Zemlja. Letošnja nosilna tema bodo podnebne spremembe, saj so letos vse oči okoljsko ozaveščene javnosti uprte v decembrsko ministrsko konferenco v Parizu, kjer pričakujemo, da bodo svetovni voditelji sprejeli mednarodno vse-obvezujočo zavezo o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Konferenca bo potekala v sredo 22. in četrtek, 23. aprila 2015

v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.


Podnebje se tudi v Sloveniji že opazno spreminja in kar kliče po ukrepih za prilagajanje na podnebne spremembe. Vas zanima, kaj naj bi sporazum prinesel? Kako se bo podnebje v Sloveniji spremenilo do sredine tega stoletja in na kaj se moramo pripraviti? Kaj lahko ukrenemo in kakšne odgovore nam na to vprašanje ponuja znanost? Pridružite se nam in skupaj s predavatelji bomo iskali odgovore na ta in druga vprašanja.

Predsedujoča konferenci, mag. Tanja Cegnar je ob tem povedala: "Pri pripravi in izvedbi Eko konference sodelujem že od vsega začetka in prepričana sem, da s svojim konceptom odprtosti za dialog med različnimi deležniki odpira prostor in možnosti za izboljšanje okolij, v katerem živimo. Na konferenci se tkejo nove vezi in nova poznanstva, ki nam vsem skupaj širijo obzorje in vedenje o okoljskih problemih, a tudi priložnostih, ki jih ponuja ohranjena narava. Na konferenci so v preteklosti sodelovali znanstveniki, raziskovalci, gospodarstveniki, obrtniki, umetniki, uradniki, politiki, predstavniki nevladnih organizacij. Govorimo o aktualnih in perečih temah. Tako se v preteklosti nismo izognili temam o odpadkih, vodah, prometu, energetiki, kmetijstvu in gospodarstvu."

S stališči šeste Eko konference, bo organizator seznanil vlado Republike Slovenije.

Za objave se vam zahvaljujemo.

Prosimo, da se za spremljanje konference akreditirate na tej povezavi.

Program si lahko ogledate na tej povezavi.


Vljudno vabljeni!


www.eko-konferenca.org
www.planet-zemlja.org


FB: Eko konferenca

FB: Društvo Planet Zemlja


O EKO KONFERENCI:

O Eko konferenci

Kaj je Eko konferenca?

Je okoljska konferenca (http://www.eko-konferenca.org/), katere namen je opozoriti na dobre prakse s področja varovanja okolja in ohranjanja narave in pri tem na vse močnejšo soodvisnost med ekologijo in ekonomijo.

O organizatorju:
Eko konferenco organizira društvo Planet Zemlja od leta 2010. Poslanstvo društva je komunicirati okoljske teme. Društvo ima status društva ki deluje v javnem interesu po Zakonu o varovanju okolja in Zakonu o ohranjanju narave.

Osnovni cilji in komu je namenjena Eko konferenca?
Utirati pot strokovnega znanja do zainteresirane javnosti.
S konferenco želimo:
- spodbuditi dialog med različnimi javnostmi,
- predstaviti dobre prakse,
- predstaviti trende ter zadnja strokovna spoznanja in ugotovitve,
- seznaniti z aktualno zakonodajo ter kaj nas čaka v prihodnje,
- o strokovnih temah govoriti v poljudnem jeziku.

Dosedanje Eko konference:

Peta Eko konferenca 2014

Kraj: Gospodarsko razstavišče Ljubljana

Datum: 22. in 23. april 2014

"ZELENI TURIZEM DELUJE"

Otvoritev: direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Marjan Hribar

Govorci: mag. Tanja Cegnar (ARSO), mag. Maja Pak (Javna agencija SPIRIT Slovenija), Eva Štravs (Turizem Bled), Petra Stušek (Turizem Ljubljana), Zdravko Počivalšek (Terme Olimia), Ana Praprotnik (Sava Turizem), Andrej Brglez (Ego Zero), Borut Kelih (Green Village), Vita Kontič (MOL), mag. Danilo Markočič (Turistično Združenje Izola), Tanja Arih Korošec (Apiroutes), Miha Jazbinšek (Ortenia), Jana Apih (GoodPlace), Neja Petek (Nea Culpa), Brane Šalamon (Nedeljski dnevnik), Peter Dakskobler (LTO Sotočje), Lenka Kavčič in Ana Struna Bregar (Odprte hiše Slovenije), Polona Peunik (Bisol), Irena Fonda (Ribogojnica Fonda), Ivan Hribar (Terme Snovik), Damijan Nacevski (Agencija Odmev), Elena Began (Terra Parzival)

Četrta Eko konferenca 2013

Kraj: Gospodarsko razstavišče Ljubljana

Datum: 22. in 23. april 2013

"ENERGENTI PRIHODNJIH GENERACIJ - VODA"

Otvoritev: minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan

Govorci: dr. Irena Rejec Brancelj (Direktorat za okolje MKO), dr. Gorazd Pretnar (Vodja oddelka za sanitarno mikrobiologijo ZZV Koper), Anton Komat (pisatelj in naravovarstvenik), mag. Nataša Kovač (ARSO) , dr. Gordana Beltram (direktorica Parka Škocjanske jame), dr. Romana Jordan (evroposlanka), Borut Peric (nadzor voda v Parku Škocjanske jame), Matej Oset (član uprave skupine Pivovarna Laško), mag. Jorg Hodalič (direktor E-net okolje), Jana Apih (direktorica zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace), dr. Marina Pintar (BF), mag. Andreja Sušnik (ARSO), mag. Tanja Cegnar (ARSO) , mag. Mojca Kleva Kekuš (evroposlanka), Klemen Mihelič (ustanovitelj HOPE), Damjan Oražem (Zavod za gozdove RS), Vojko Bernard (Alpe Adria Green), Anton Korošec (vetrna elektrarna)

Tretja Eko konferenca 2012

Kraj: Gospodarsko razstavišče
Datum: 19. in 20. april 2012

"CENA PODNEBNIH STORITEV"

Otvoritev: evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik

Govorci: častna članica društva Planet Zemlja in strokovnjakinja za podnebne spremembe na ARSO, mag. Tanja Cegnar, v.d. generalne direktorice direktorata za okolje na MKO Barbara Avčin Tržan, generalni direktor Agencije RS za okolje, dr. Silvo Žlebir, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, evropska poslanka dr. Romana Jordan, dr. Jože Roth, Jorg Hodalič, Marjan Mateta, Matjaž Ulčar, prof. dr. Peter Novak, mag. Andreja Urbančič , Mihael Mirtič iz Inštituta ZRMK, Milan Lampret iz Elektra Ljubljana, Bojan Žlender v.d. direktorja direktorata za promet, Primož Krapež iz Inštituta ZRMK, Andrej Brglez iz Instituta za civilizacijo in kulturo s projektom "Egozero", Rok Obreza z Elektra Ljubljana

. Društvo Planet Zemlja je podpisalo sodelovanje z Agencijo za energetiko Novi Sad.

Druga Eko konferenca 2011

Kraj: Gospodarsko razstavišče Ljubljana
Datum: 21. in 22. april 2011

"KOMUNICIRANJE ALI INFORMACIJSKO ONESNAŽEVANJE?"

Otvoritev: evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard.

Govorci: generalni direktor ARSO dr. Silvo Žlebir, meteorologinja z ARSO in častna članica društva Planet Zemlja mag. Tanja Cegnar, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete, prof. dr. Žiga Turk s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, prof. dr. Bogomir Kovač z Ekonomske fakultete, strokovnjakinja za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan mag. Andreja Urbančič direktor Urada za jedrsko varnost, dr. Andrej Stritar, prof. dr. Peter Novak dekan Visoke šole za tehnologijo in sisteme, evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj,

Prva Eko konferenca 2010

Kraj: Hotel MONS, Ljubljana.
Datum: 22. in 23. april 2010

"PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE"

Otvoritev: minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić.

Govorci: Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete, Marco Gaparinetti z Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje, dr. Štefan Bogdan Šalej direktor ICPE, prof. dr. Jože Mencinger s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, generalni direktor ARSO dr. Silvo Žlebir, Mag. Kornelija Marzel namestnica varuhinje za človekove pravice, Prof. Nada Pavšer, ustanoviteljica Eko šol v Sloveniji, Špela Kotar EKO ŠOU v Ljubljani, prof. dr. Jože Mencinger Pravna fakulteta univerze v Ljubljani, dr. Fedor Černe vodja sektorja za prometno politiko na ministrstvu za promet, mag. Igor Hribar Slovenske železnice,Silvo Bodlaj Avto Aktiv, prof. dr. Peter Novak Energotech d.o.o., Gregor Vertačnik ARSO, Renato Bertanič ARSO, novinar urednik Miran Kump, Nataša Černila Zajc Eko sklad, Marijan Fras Eko Gradvest, Breda Obrez Preskar izvršna direktorica Celjskega sejma, Mag. Mojca Dolinar, vodja oddelka za klimatologijo na ARSO, dr. Jelko Urbančič vodja službe za mednarodno sodelovanje na ARSO, mag. Tanja Cegnar svetovalka za podnebne spremembe ARSO, prof.dr. Vlado Dimovski, Petra Matos Očistimo Slovenijo v enem dnevu, mag. Mojca Drčar Murko novinarka in publicistka, Vesna Polanec služba za mednarodno sodelovanje na ARSO, Milka Leskošek vodja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, Mateja Mikec Interseroh, Matej Stražiščar vodja oddelka za varstvo okolja v Pivovarni Union, Valter Nemec namestnik direktorja Snaga Ljubljana, Jernej Vodeb Lafarge Cement d.o.o., Stanislav Avsec koordinator EU projekt TOI- COMBAT.