O-STA

POMEŽIK SONCU - Omogočimo počitnice vsem otrokom!

Nekaterim otrokom ni dano videti modrine morja in svobode belega galeba ne ognjeno rdečih koral! Zaradi omejenih sredstev bi počitnice preživeli doma, prepuščeni sami sebi in ulici!

Poskrbimo, da bi bilo takih otrok čim manj!

Po svojih močeh prispevajmo za njihovo letovanje! V dobrodelni pobudi želimo zbrati 60 mio SIT za brezplačno letovanje 1000 otrok, ki bi bili sicer za to prikrajšani.

Prispevke lahko nakažete po položnici na vseh poštnih enotah, okencih NLB in Abanke ali preko spletne strani Pomežika na račun št. 02222 - 0010224921, sklic: 0001202003010. Vaša donacija se šteje kot davčna olajšava pri davčni napovedi!

Za lažjo predstavo:

• s prispevkom 2.500,00 SIT plačate enemu otroku prevoz na morje,• s prispevkom 4.800,00 SIT plačate enemu otroku počitniški dan ob morju,• s prispevkom 48.000,00 SIT plačate enemu otroku 10-dnevno letovanje ob morju.

Vsakega vašega prispevka bomo veseli. Najlepša hvala!

Pomežik soncu je pobuda ZPMS v sodelovanju s farmacevtsko družbo Lek.

Več na spletni strani pomežika www.pomezik-soncu.com