O-STA

Zaključil se je 6. sejem akademske knjige Liber.ac

Z večernim koncertom Marka Breclja in glasbeno prireditvijo "talent show Filozofske fakultete" v avli Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je zaključil že 6. sejem akademske knjige Liber.ac. Na sejmu se je letos predstavilo 30 razstavljavcev s področja produkcije in promocije akademske knjige, spremljal pa ga je bogat spremljevalni program.

Skozi vse tri dni sejma (od 19. do 21. maja) se je v vrtu za fakulteto, na fakulteti in sodelujočih ustanovah zvrstilo skoraj 60 spremljajočih dogodkov, ki so letos potekali pod naslovom Zvok knjige, zven življenja. Letošnji program je bil v znamenju glasbe in etnologije, saj so za njegove vsebine v veliki meri poskrbeli študenti in zaposleni na Oddelku za muzikologijo ter Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete. Program so sestavljale okrogle mize, pogovori o knjigah, glasbeni nastopi, vodeni ogledi muzejev, opere, koncerti, razstave, glasbene delavnice o izdelovanju etnoglasbil in še kopica zanimivih dogodkov.

Vsi dogodki so bili brezplačni in namenjeni širši publiki, saj sejem poleg tega, da opozarja na raznolikost in visoko kvaliteto slovenskega akademskega založništva, najnovejše dosežke znanosti in interdisciplinarne razvojne usmeritve v visokem šolstvu, obenem poskuša akademsko knjigo približati širši zainteresirani javnosti, študentom, dijakom, ki se odločajo o izbiri študija, kakor tudi tistim, ki se v okviru vseživljenjskega izobraževanja odločajo za univerzitetno izobrazbo.

"Lahko rečem, da je ravno sejem Liber.ac v resnici postal največji sejem akademske knjige v širši regiji. To je velik korak naprej, ne samo za Filozofsko fakulteto in Univerzo v Ljubljani, ampak v resnici za celotno slovensko akademsko skupnost. Zelo pozorno negujemo tudi prevodno kulturo in nenazadnje smo v vseh teh sejmih imeli kar nekaj okroglih miz, tudi na temo prevajanja, ne samo akademskega, znanstvenega tiska, pač pa prevajanja različnih zvrsti besedil," je povedal vodja sejma, prof. dr. Martin Germ, prodekan Filozofske fakultete za založništvo.

V četrtek je potekala okrogla miza o problematiki financiranja in izdajanja znanstvenih publikacij na področju glasbe (dogodek ob 50-letnici Muzikološkega zbornika). Sodelujoči so se dotaknili aktualnih perečih tem, s katerimi se soočajo izdajatelji znanstvenih revij ter težave poskušali prikazati na primeru Muzikološkega zbornika in drugih, tudi tujih revij. Sogovorniki so se dotaknili nujnosti tako tiskanih kot internetnih objav revij, govorili o problemu avtorjev prispevkov in urednikov, ki za svoje delo ne prejemajo honorarjev, ter podali nekaj predlogov možnih rešitev v povezovanju z drugimi, predvsem tujimi univerzami.

Zadnji dan sejma je sicer zaznamovalo slabše vreme, ki pa ni zmotilo dogajanja. Sejem se je namreč preselil v avlo Filozofske fakultete, in v prostorih fakultete so se odvili tudi vsi dogodki iz spremljevalnega programa.


Foto: Matjaž Rebolj
Podpis: Stojnice razstavljavcev in obiskovalci (foto: sejem Liber.ac)
Pogovor z dr. Ivanom Čolovićem (foto: sejem Liber.ac1)