O-STA

Na voljo nepovratna sredstva za nakup električnih vozil

Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.

Nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči

Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:

  • nakup novega vozila na električni pogon;
  • nakup novega priključnega hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega;
  • predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
  • nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
    ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Osebe javnega prava, ki so upravičene osebe po tem javnem pozivu, v okviru izvajanja javne službe ne pridobijo pravice do finančne pomoči temveč pravico do finančne spodbude.

Kupiti vozilo na podjetje ali kupiti lastno vozilo?

Pogoji za pridobitev

Predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba. Nepovratna sredstva so namenjena za vozila, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil.

Upravičene osebe so:

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic.

Višina nepovratne pomoči

Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ:

- 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
- 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N in L7e;.
- 3.000 EUR nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega, z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;.
- 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Več informacij dobite na spletni strani Eko sklada.

Preberite tudi:

Veste, kdaj in kako morate sestaviti potni nalog ter katere stroške lahko uveljavljate? Vabljeni na seminar Potni nalogi.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/22/na-voljo-nepovratna-sredstva-za-nakup-elektricnih-vozil/