O-STA

VEM točka: Suhoparna klasifikacija dejavnosti obsega skoraj 200 strani (1. del)

Tik pred ustanovitvijo podjetja se podjetniki pogosto srečujejo z vprašanji, katero dejavnost registrirati. Gre za problematiko nepoznavanja Standardne klasifikacije dejavnosti iz leta 2008, s katerimi se srečujemo na naši VEM-točki. Nepoznavanje je razumno, saj sama klasifikacija dejavnosti obsega skoraj 200 strani suhoparnih opredelitev in razlag dejavnosti. V ta namen smo za vas pripravili sklop člankov, v katerih bomo predstavili posamične dejavnosti in njihove zahtevane pogoje za opravljanje.

Vem točka in klasifikacija dejavnosti za trgovino

Trgovino Statistični urad definira kot "preprodaja blaga brez transformacije". Poleg tega pa navaja tudi, da "prodaja lastnih izdelkov ni trgovinska storitev in spada v proizvodnjo teh izdelkov". Torej za samoizdelavo in prodajo istih izdelkov ni zahtevana registracija trgovinske dejavnosti, saj to zajema dotična dejavnost proizvodnje.

Pogoje za trgovinsko dejavnost urejajo:

  • Zakon o trgovini (ZT-1),
  • pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti,
  • pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti.

Ti odrejajo zahteve glede prostora, opreme in naprave v trgovini. Zadevajo tudi zunanjost trgovine, način, opremo in naprave za prodajo zunaj prodajalen ali prostoru za trgovino na debelo. Tehnični pogoji so urejeni v pravilniku za minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanaša na trgovino na drobno, prodajo blagajn zunaj prodajaln in posebej urejene prostore trgovine na debelo.

Minimalna stopnja izobrazbe za delo v trgovini

Eden od pogojev je tudi minimalna stopnja izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini. Za prodajalca se zahteva najmanj srednja poklicna ali splošna izobrazba IV. stopnje. Ti pogoji so sicer tudi predmet diskusije novega socialnega sporazuma 2015-2016. Trgovinski poslovodja pa mora imeti končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).

Bodo trgovci končno dočakali spremembo Zakona o trgovini?

Pogoji v dejavnosti trgovine se predvsem dotikajo trgovine semenskega materiala kmetijskih surovin. Gre za področje, za katerega Uradni list navaja zahtevek za vpis v register dobaviteljev ( 5. člen Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin Uradni list RS, št. 25/05- UPB1 in 41/09), ki ga vodi Fitosanitarna uprava Republike Slovenije. Poleg tega se tudi trgovina z motornimi vozili obravnava ločeno, kot se tudi posredništvo pri prodaji, trgovina na debelo in trgovina na drobno.

V drugem delu prispevka si več preberite več o omejitvah, ki jih zakonodaja nalaga za opravljanje dejavnosti trgovine.

Želite spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja? Vabljeni na seminar Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/25/vem-tocka-suhoparna-klasifikacija-dejavnosti-obsega-skoraj-200-strani-1-del/