O-STA

Podpis pogodbe za izgradnjo vodovoda Vinska Gora

V sredo, 27. maja 2015, bosta ob 12. uri v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje; 2. nadstropje) župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor podjetja Esotech, d. d., Marko Škoberne podpisala pogodbo za projekt "Vodovod Vinska Gora III. faza, odsek 5 in odsek 8".

Na območju Vinske Gore je bilo v preteklosti (od leta 2005) zgrajeno okoli 20 kilometrov vodovodov, kljub temu pa je še vedno potrebno zgraditi 6 kilometrov vodovoda. Večinoma so prebivalci na teh območjih priključeni na zasebne vodne vire z zadostnimi količinami vode, ki pa nimajo rednega nadzora nad kvaliteto pitne vode.

V letošnjem letu nameravamo pristopiti k izgradnji dveh odsekov (5 in 8) vodovoda v dolžini cca 5 kilometrov, s čimer bomo zagotovili nemoteno in kvalitetno dobavo vode za obstoječo poselitev cca 40 hišnih priključkov.

Skupna vrednost projekta je 583.296,71 € (brez DDV).

Na dogodku bodo poleg župana in direktorja, ki bosta podpisala pogodbo sodelovali še direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, direktor za ekonomiko in finance podjetja Esotech, d. d., mag. Robert Hudournik, direktor Komunalnega podjetja Velenje dr. Uroš Rotnik, vodja Službe za investicijski inženiring Komunalnega podjetja Velenje Nataša Ribizel Šket, vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik in sodelavca iz Urada za komunalne dejavnosti Gašper Koprivnikar in Bojana Žnidar.

Prijazno vabljeni, da se udeležite javnega podpisa pogodbe!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje