O-STA

Standardna klasifikacija dejavnosti: Koncesije in licence (2. del)

V prejšnjem delu prispevka smo pisali o VEM točki in standardni klasifikaciji dejavnosti ter se podrobneje lotili razlage omejitev, ki jih posameznikom - bodočim trgovcem nalaga zakonodaja pri opravljanju dejavnosti trgovine.

Standardna klasifikacija dejavnosti

Za lekarno potrebujete koncesijo

Posamezne dejavnosti znotraj klasifikacije imajo lahko tudi dodatne omejitve, ki se navezujejo na dejavnost samo, podzvrst dejavnosti, načina izvedbe oz. ureditve statusa izvajalca ali prav določenega elementa, kot sta denimo uporaba določenih kemikalij ali učinkovin.

Tako je posebej urejena trgovina s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Kot tudi trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in posebej lekarniška dejavnost, ki je urejena na podlagi koncesije.

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki zahteva poleg splošnih pogojev tudi posebne pogoje , ki jih predpiše pristojni minister v soglasju z ministrom pristojnim za trgovino, in sicer gre za Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04, 98/06, in 98/09 - ZMedPri).

Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah ima dodatne zahteve za blago z dvojno rabo, kjer Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10) izda posebno dovoljenje, tako za izvoz in uvoz kot za zagotavljanje tehnične pomoči.

Trgovina s kulturno dediščino je prav tako omejena in zahteva tudi vpis v razvid trgovcev, ki ga vodi Ministrstvo, pristojno za kulturo.

Omejitev, ki velja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, zahteva sedež v državi članici E.U., kot tudi izpolnjevanje posebnih pogojev glede prostorov, opreme in kadrov, ki jih določi Fitosanitarna uprava RS. Nujen pa je tudi vpis v register tega organa.

Trgovanje z elektriko in plini ter orožjem

[oblacek id=2 txt="Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen." link='Naročite se na termin!']

Trgovanje z električno energijo kot tudi z s plinastimi gorivi in tudi z tekočimi gorivi po plinovodni mreži zahtevajo licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo.

Promet z vojaškim orožjem in opremo zajema prodajo, uvod in izvoz, vse to pa je šele z dovoljenjem Ministrstva za obrambo.

Trgovina na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in potujoča prodajalna zahtevajo pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora, v katerem se prodaja blago. Ta more opredeljevati tako prostor kot tudi časovni termin prodaje blaga. Besedo o tem ima tudi lokalna skupnost, ki določa prostor tudi v svojih aktih.

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali je obrtna dejavnost in zahteva srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri.

Preberite prvi del prispevka VEM točka: Suhoparna klasifikacija dejavnosti obsega skoraj 200 strani.

V tretjem delu prispevka si preberite več o zahtevah, ki jih mora bodoči podjetnik pridobiti, če želi odpreti delavnico za popravljanje vozil.

Razmišljate o ustanovitvi svojega podjetja? Vabljeni na seminar Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/26/standardna-klasifikacija-dejavnosti-koncesije-in-licence-2-del/