O-STA

Kratkotrajno delo: Ko pomaga sorodnik, ga ni treba plačati

V prvem delu smo pisali o kratkotrajnem delu, v drugem delu pa objavljamo odgovore na konkretna vprašanja iz področja kratkotrajnega dela.

Ali lahko samostojnemu podjetniku pri delu brezplačno pomaga svakinja?

Ne. Po ZPDZC-1 se za kratkotrajno delo ne šteje brezplačno opravljeno delo, ki bi ga pri samostojnem podjetniku posamezniku opravljala svakinja. Kratkotrajno delo lahko opravlja oseba, s katero je samozaposlena oseba v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena.

Ali lahko kratkotrajno delo opravlja tudi oseba (sin), ki je v sorodstveni zvezi z lastnikom ali solastnikom mikro družbe (oče), hkrati pa je zakoniti zastopnik te družbe?

Delo direktorja (zakonitega zastopnika) ali prokurista v določeni gospodarski družbi se po Zakonu o dohodnini šteje za zaposlitev, zato se delo te osebe (ne glede na sorodstveno vez do lastnika družbe) pri isti gospodarski družbi ne more šteti za kratkotrajno delo po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).

Ali lahko pri delu v podjetju pomaga mama in sicer 20 ur mesečno?

Ob predpostavki, da mama pomaga pri delu v podjetju in za to ne prejme plačila, zakon predvideva opravljanje takih del v obliki kratkotrajnega dela ob izpolnjevanju drugih predpisanih pogojev za kratkotrajno delo. Ena izmed omejitev je tudi časovna, in sicer se lahko kratkotrajno delo opravlja največ 40 ur mesečno. Več o časovni omejitvi si preberite tukaj.

Ali lahko popoldanskemu s.p. pri delu brezplačno pomaga zunajzakonski partner?

Lahko. Ena izmed izjem od dela in zaposlovanja na črno je tudi kratkotrajno delo. To vrsto dela lahko opravljajo v prvem odstavku 17. člena ZPDZC-1 navedeni sorodniki, med drugim tudi zakonec ali zunajzakonski partner samozaposlene osebe, ob predpostavki, da so izpolnjeni tudi ostali zakonski pogoji. Ne razlikuje pa ZPDZC-1 med različnimi oblikami zavarovanja samostojnih podjetnikov, kar pomeni, da se kratkotrajno delo lahko opravlja tudi pri popoldanskem s.p. Več si preberite tukaj.

Ali lahko oče opravlja delo v podjetju v obliki kratkotrajnega dela in kako je z vodenjem evidence za opravljene ure, ker jo mora delodajalec predložiti v podpis osebi, ki delo opravlja, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega dela, narava dela pa je takšna, da to ni mogoče izvesti?

Zakon predpisuje, da je evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu delodajalec dolžan predložiti v podpis osebi, ki opravlja tovrstno delo, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega dela. Vendar pa je potrebno pri vodenju evidenc v izjemnih primerih upoštevati tudi naravo delo. Če se zaradi narave dela oseba, ki opravlja kratkotrajno delo pred začetkom oziroma ob zaključku ne vrača k delodajalcu (npr. opravljanje prevoza tovora v tujino), potem se oseba podpiše v evidenci ob začetku prevoza in ob vrnitvi iz poti ob končanem prevozu. Delo (npr. prevoz v tujino) v takem primeru ne sme trajati več kot 5 dni zaradi predpisane časovne omejitve kratkotrajnega dela.

Preberite tudi:

Vas zanima, katere oblike dela in zaslužka poznamo? Veste, katera oblika dela bi bila za vas stroškovno najbolj optimalna? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/27/kratkotrajno-delo-ko-pomaga-sorodnik-ga-ni-treba-placati/