O-STA

Lanski letni dopust morajo zaposleni porabiti do konca junija

Letni dopust in regres za letni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Koliko letnega dopusta pripada zaposlenemu?

Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Izraba letnega dopusta

Letni dopust se določa in izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah. Pri izrabi letnega dopusta je treba upoštevati le "cele" delovne dni, pri čemer pa ni pomembno, koliko ur znaša delavčeva delovna obveznost na dan izrabe letnega dopusta. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan.

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna.

Lanski letni dopust morajo zaposleni porabiti do konca junija

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta. Delavec je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta, preostanek letnega dopusta pa (če se za prenos dogovori z delodajalcem) do 30. junija naslednjega leta.

V primeru, da delavec v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka letnega dopusta ni mogel izrabiti, ga lahko izrabi do 31. decembra naslednjega leta. Preberite več v članku Letni dopust: Kdaj ga lahko delavec prenese v naslednje koledarsko leto?

Preberite tudi:

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/28/lanski-letni-dopust-morajo-zaposleni-porabiti-do-konca-junija/