O-STA

Informativni izračun in obrazec za ugovor na dohodnino 2014

Finančna uprava RS je v prvem svežnju poslala 507.053 informativnih izračunov dohodnine za leto 2014, vsi ostali, ki informativnih izračunov še niste dobili, ga lahko pričakujete v naslednjih dneh. Več o tem smo pisali v članku Dohodnina 2014: Vračilo preplačila lahko pričakujete jutri, nov sveženj v petek.

Zavezanci, ki boste ugotovili, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko morate poslati ugovor.

Kaj storiti v primeru napačnega izračuna dohodnine?

Ko zavezanec prejme informativni izračun preveri, ali so vpisani podatki pravilni oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam in ali je informativni izračun dohodnine pravilen.

Zavezanec naj preveri:

    • osebne podatke,
    • podatke o dohodkih,
    • podatke o vzdrževanih družinskih članih,
    • čas vzdrževanja, ...

Kalkulator za informativni izračun dohodnine 2014

Kaj stori zavezanec, če se strinja z izračunom dohodnine?

Če zavezanec ugotovi, da so podatki pravilni, in če se strinja z izračunom dohodnine, mu ni treba storiti ničesar. Po poteku roka za ugovor, se bo štelo, da se je odpovedal pritožbi, informativni izračun dohodnine pa bo samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Na njeni podlagi bo za zavezanca nastala davčna obveznost.

Če bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezanec doplačal razliko dohodnine, če pa bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezancu vrnjena razlika dohodnine.

Kaj stori zavezanec, če se z izračunom ne strinja?

Če se zavezanec z informativnim izračunom ne strinja, mora v 15 dneh od vročitve poslati ugovor na pristojni davčni urad oziroma izpostavo. Enako ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je davčna obveznost ugotovljena prenizko. Davčni organ bo nato preveril navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izdal odločbo.

Obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine najdete tukaj.

Kaj pa tisti, ki izračuna ne dobijo?

Zavezanci, za katere davčna uprava od izplačevalcev dohodkov ne bo prejela podatkov o odmeri dohodnine, bodo morali napoved vložiti sami. Velja za tiste zavezance, ki informativnega izračuna ne bodo prejeli do 15. junija. V tem primeru morajo napoved vložiti do 31. julija.

Dohodnino si lahko izračunate tudi z našim kalkulatorjem.

Ob tem bi radi spomnili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. Več si lahko preberete v članku Dohodnina 2014: Vsak zavezanec ima pravico do obročnega plačila davkov.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/29/informativni-izracun-in-obrazec-za-ugovor-na-dohodnino-2014/