O-STA

Oddajanje stanovanj v najem in davki

Med premoženje poleg stanovanj, hiš in zemljišč spadajo tudi bivalniki, prevozna sredstva itd.

Kdaj moram oddati napoved in kdaj ne?

Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem neki drugi fizični osebi, morate finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja za preteklo leto. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem nekemu poslovnem subjektu, potem izračun in plačilo dohodnine opravi plačnik davka (izplačevalec dohodka), vam pa kot najemodajalcu napovedi ni potrebno oddajati.

Davčni organ na podlagi te napovedi v 30 dneh izda odmerno odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v najem.

Gre za dokončni davek

Celoten dohodek se ne všteva v letno dohodninsko osnovo. Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se šteje za dokončen davek. Dohodnina se izračuna in plača od davčne osnove, po stopnji 25 %, normirani stroški pa znašajo 10 %. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi računi, ki jih priloži napovedi. Če dohodnino izračuna in plača plačnik davka (izplačevalec dohodka), lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške od dohodka iz oddajanja premoženja v najem z zahtevkom za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja.

Za nepravilne podatke do 15.000 EUR kazni

Zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje z globo v višini od 250 do 400 EUR. Zavezanca, ki v napovedi navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko davčni organ kaznuje z globo od 400 do 15.000 EUR. Poleg globe davčni organ zavezancu v obeh primerih obračuna tudi dodatno davčno obveznost.

Primer izračuna

Če mesečna najemnina znaša 500 EUR, zavezanec pa pri tem uveljavlja 10 % normiranih stroškov:
500 EUR x 12 mesecev = 6000 EUR 6000 EUR - 600 EUR (10 % normiranih stroškov) = davčna osnova 5400 EUR
5400 EUR x 0,25 = (dohodnina v višini 25 %) = 1350 EUR
Dohodnina iz oddajanja premoženja v najem je 1350 EUR. Gre za dokončni davek, znesek 6000 EUR in plačana dohodnina se ne upoštevata pri letnem obračunu dohodnine.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/03/oddajanje-stanovanj-v-najem-in-davki/