O-STA

Družba BTC pridobila dolgoročno posojilo NLB za izvajanje ambiciozne strategije razvoja

Danes, 3. junija, je v Kristalni palači v Ljubljani potekal slavnostni podpis pogodbe o dolgoročnem posojilu v višini 16 milijonov evrov, ki ga je družbi BTC odobrila NLB. Ob tem sta Jože Mermal, predsednik uprave BTC, in Janko Medja, predsednik uprave NLB poudarila pomen krepitve medsebojnega sodelovanja, saj imata obe družbi številne skupne poslovne partnerje - na področju BTC v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti deluje več kot 3.000 malih in srednjih podjetij. Poleg dolgoročnega posojila sta se s podpisom Sporazuma družbi BTC in NLB zavezali še za sodelovanje na področju trajnostnega razvoja.

"Današnji podpis pogodbe za družbo BTC pomeni nov zagon pri uresničevanju vizije družbe odprtega dialoga in ustvarjanju pogojev za razcvet novih poslovnih priložnosti, ki sta glavni usmeritvi naše Strategije razvoja do leta 2020," je ob sklenitvi pogodbe izpostavil Jože Mermal, predsednik uprave BTC, in dodal: "Za uspešno izvajanje te naše ambiciozne strategije potrebujemo zanesljive finančne partnerje. Veseli smo, da je NLB v naših načrtih prepoznala potencial za nadaljevanje uspešne zgodbe."

Ob podpisu kreditne pogodbe je predsednik uprave NLB, Janko Medja, dejal: "V NLB, ki se je v zadnjem letu pospešeno vrnila na trg kreditiranja, si aktivno prizadevamo za uresničevanje novih oblik povezovanja s poslovnimi partnerji. Po skoraj devetih letih sodelovanja smo z družbo BTC realizirali nov kredit, s katerim bo družba v prihodnje lažje izvajala zastavljene cilje in zagotavljala stabilno poslovanje. V banki smo skrbni finančni partnerji najbolj vitalnemu delu slovenskega gospodarstva, posebno podporo pri poslovanju in razvoju poslovnih priložnosti pa posvečamo tudi segmentu malih in srednjih podjetij, ki so gonilo slovenskega gospodarstva. Veliko število teh podjetij deluje prav na področju BTC, ki je, tako kot NLB sopotnik velikih poslovnih sistemov in inkubator malih, družinskih podjetij."

Po podpisu pogodbe sta se Jože Mermal in Janko Medja zahvalila vsem prisotnim in izrazila prepričanje, da je z izvedbo posla banka dokazala, da s konstruktivnim sodelovanjem uspešno podpira slovensko gospodarstvo.

Poleg podpisa kreditne pogodbe sta družba BTC in NLB sklenili tudi Sporazum, s katerim sta se zavezali za širše sodelovanje na področju trajnostnega razvoja. Z medsebojnim sodelovanjem si bosta prizadevali za spodbujanje razvoja podjetništva, ustvarjanje naprednejšega poslovnega okolja v Sloveniji, razvoj inovativnosti in iskanje zaposlitvenih možnosti za mlade. Pri tem bo sodelovanje usmerjeno na štiri ključne projekte. Družbi bosta spodbujali inovativne podjetne zamisli v okviru NLB centra za inovativno podjetništvo ter izboljševali karierne možnosti mladih pod okriljem BTC Campusa. Poleg tega bosta velik del pozornosti namenili podpori zagonskim podjetjem, ki so vključena v inovativno okolje ABC pospeševalnika. Nadgradnja le-tega je projekt BTC Hub, kjer je cilj zagonskim podjetjem nuditi lokacijsko povezane prostore, ki omogočajo prepletanje idej in razvoj.

Na podlagi sporazuma bosta družba BTC in NLB skupne aktivnosti pripravljali v duhu svoje odgovornosti do širše družbe ter vpetosti v lokalno in širše družbeno okolje. S sodelovanjem si bosta prizadevali za večjo družbeno, socialno in okoljsko blaginjo s poudarkom na ohranjanju enakih možnosti za prihodnje generacije.

Dodatne informacije:

BTC, Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi;

tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si