O-STA

Javno naznanilo o začetku javne razgrnitve državnega prostorskega načrta za hitro cesto od priključka Šentrupert na avtocesto A1 do priključka Velenje jug

Velenje, 5. junij 2015 - Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije www.mop.gov.si (Delovna področja/Prostorski načrti/Državni prostorski načrt/Javne razgrnitve in seznanitve) je objavljeno javno naznanilo o začetku javne razgrnitve v zvezi s pripravo Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesto A1 do priključka Velenje jug.

Javno naznanilo je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (E-občina/Javne objave/Javne razgrnitve).