O-STA

Osebno dopolnilno delo: Kako so obdavčeni izvajalci? (2. del)

V prvem delu smo že pisali o obdavčitvi izvajalcev osebnega dopolnilnega dela in povzeli praktičen primer opisa in izračuna FURS v primeru, ko izvajalec osebnega dopolnilnega dela opravlja dejavnost iz seznama B na listi del, ki se lahko opravljajo prek osebnega dopolnilnega dela.

Osebno dopolnilno delo: Varstvo otrok

Tokrat objavljamo primer izvajalca osebnega dopolnilnega dela, ki občasno varuje otroke in torej opravlja osebno dopolnilno delo iz seznama A na listi del, ki se opravljajo prek osebnega dopolnilnega dela.

PRIMER:

Oseba s 1.1.2015 pri AJPES priglasi osebno dopolnilno delo iz točke A.3 (občasno varstvo otrok,...) ter vloži prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na obrazcu M12.

V januarju 2015 izvajalec ODD na domu štirih različnih naročnikov občasno varuje njihove otroke. Za to prejme skupno plačilo v znesku 120 eur. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela vsakemu naročniku za opravljeno varstvo izda račun. Podatke o teh izdanih računih izvajalec ODD vključi v Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, ki ga po preteku polletnega obdobja (najpozneje do 10. julija 2015) dostavi finančni upravi.

Vsak od naročnikov za izvajalca osebnega dopolnilnega dela pred pričetkom dela vplača svojo vrednotnico. Za osebo-izvajalca osebnega dopolnilnega dela so bile tako v januarju 2015 vplačane 4 vrednotnice.

Ker izvajalec osebnega dopolnilnega dela v januarju 2015 ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz drugega naslova, mu bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (na podlagi podatkov, posredovanih iz finančne uprave) znesek plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (4 * 7 eur = 28 eur) upošteval pri določitvi obdobja zavarovanja ter določil znesek osnove, ki se ji bo upošteval za izračun pokojninske osnove.

Izvajalec ODD do 10. 2. 2015 pri finančni upravi vloži Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) . Na podlagi te napovedi ji finančna uprava izda odločbo o odmeri akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.

Katere obrazce morajo oddajati izvajalci dopolnilnega dela?

Podatke o doseženem dohodku bo finančna uprava vključila med podatke za sestavitev informativnega izračuna dohodnine za leto 2015.

Pozor, 30. junija se izteče prehodno obdobje za osebno dopolnilno delo

Želite izvedeti več o obdavčitvi osebnega dopolnilnega dela? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/05/osebno-dopolnilno-delo-kako-so-obdavceni-izvajalci-2-del/