O-STA

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v petek, 5. junija 2015, udeležil 30. obletnice Državne večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru.

V svojem nagovoru je povedal da se iskreno veseli dosežkov špetrske šole, ki je nastala kot odziv na potrebo družin, da zagotovijo svojim otrokom dvojezično vzgojo z okrepitvijo znanja in rabe slovenskega jezika. Poudaril je, da se otroci, ki se pod isto streho pogovarjajo v dveh jezikih, s tem učijo sobivanja in sprejemanja drug drugega v svojih posebnostih in razlikah, kar jih dodatno bogati. S prenosom jezikovnega znanja v družine pa je omogočen razvoj uporabe le-tega v vsakdanjem življenju.

Formula, po kateri deluje ta šola, lahko postane model za več dvojezičnih šol. Minister pozdravlja podporo, ki jo šoli nudijo tako občina, kot pokrajina in dežela ter seveda obe državi.