O-STA

Drugi Bayerjev festival AgroFEST - festival za poljedelce: Bayer AgroFEST privabil več kot 900 poljedelcev· Prikazani rezultati različnih kombinacij sredstev za varstvo rastlin na poskusnih poljih pšenice, koruze in krompirja · Prikaz varne uporabe zaščitne opreme ob rabi fitofarmacevtskih sredstev · Dogajanje so popestrile zabavne igre in glasbeni program

Rakičan, 4. junij 2015 - Bayer je letos drugo leto zapored organiziral novo obliko izobraževanj za poljedelce in na poskusna polja Biotehniške šole v Rakičanu pri Murski Soboti privabil več kot 900 največjih poljedelcev iz vse Slovenije. Predstavili so jim poskuse na treh poljščinah - v pšenici, koruzi in krompirju in pripravili zabavno-animacijski program. Bayer AgroFEST je s predstavitvijo svoje ponudbe zaščitne opreme dopolnjevalo tudi partnersko podjetje Zavas d.o.o.

Bayerjevi agronomi so na poskusnih poljih predstavili delovanje različnih kombinacij sredstev za varstvo pšenice, koruze in krompirja, obiskovalci pa so se lahko sami prepričali, kako pravilna uporaba sredstev za varstvo rastlin pred pleveli, boleznimi in škodljivci vpliva na večjo količino in kvaliteto pridelka. Vse to so lahko primerjali z ožjim, netretiranim kontrolnim delom polja.

Ob poskusnih poljih je bila letos prvič zasejana tudi medonosna ajda za hrano čebelam iz bližnjega čebelnjaka. "Želimo pokazati, da lahko poljedelstvo in čebelarstvo sovpadata, pogoj za to pa je pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev," je pojasnil Alojz Sreš, strokovni sodelavec za razvoj v Bayer CropScience in eden od ambasadorjev Bayerjevega programa "Bee Care" za pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev in varstvo opraševalcev, med katere spadajo tudi čebele. "Bayer je proizvajalec fitofarmacevtskih sredstev, ki s programom Bee Care aktivno skrbi tudi za nenehna izobraževanja o pravilni in varni rabi fitofarmacevtskih sredstev ter si tako prizadeva ohranjati čebele in ostale koristne žuželke," je dodal.

Izobraževalno Izobraževalno dogajanje je dopolnil zabavni program s prvim AgroFEST talent show-om, z nagradno anketo, žrebanjem in različnimi igrami (vleka vrvi in desettonskega traktorja Fendt). Prireditev je povezovala voditeljica Jasna Kuljaj, za glasbeno popestritev na dogodku pa je poskrbela pevka Tanja Žagar.

###

Bayerjeva sredstva za varstvo koruze in pšenice

Adengo® je herbicid, ki omogoča preprost način zatiranja plevelov v koruzi. Izjemno je enostaven za uporabo, hkrati pa zagotavlja najvišje donose.

Laudis® je univerzalno učinkovit herbicid, ki je uporaben v vseh vremenskih razmerah, na vseh hibridih koruze, ne glede na višino plevela.

Equip® OD je herbicid, ki zanesljivo deluje proti večletnim ozkolistnim plevelom in ostalim enoletnim ozkolistnim plevelom. Vsebuje varovalo, zaradi česar koruza po aplikaciji nemoteno raste.

Hussar® OD je herbicid, ki zatira vse vrste vrste širokolistnih in ouzkolistnih enoletnih plevelov ter nekatere večletne plevele v žitih. Omogoča širok čas uporabe.

Sphere® 535 SC je fungicid z zelenilnim učinkom, ki znatno vpliva na tvorbo klorofila v listih, ki postanejo temnejši in posledično zagotavljajo boljšo rast rastlin, tvorbo asimilatov in povečanje pridelka.

Prosaro® je sistematični fungicid za zatiranje najširšega spektra bolezni žit, ki omogoča povečanje količine in kakovost pridelka žit.

###

O Bayer CropScience

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, prehrane in visokotehnoloških materialov. Bayer CropScience, podskupina družbe Bayer AG z letno prodajo v višini 9494 milijonov evrov (2014), je ena vodilnih svetovnih inovativnih družb na področju semen, varstva rastlin in zatiranja škodljivcev tudi na nekmetijskih površinah. Družba ponuja izjemno paleto izdelkov, kot so semena z visoko dodano vrednostjo, inovativne rešitve varstva rastlin s kemičnim in biološkim delovanjem ter obsežno podporo sodobnemu, trajnostnemu kmetijstvu. Tudi na področju nekmetijskih površin ponuja Bayer CropScience široko paleto izdelkov in storitev za zatiranje škodljivcev bodisi doma, na vrtovih, ali v gozdovih. Bayer CropScience zaposluje 23.100 ljudi po vsem svetu in ima zastopstva v več kot 120 državah. Te in dodatne informacije lahko najdete na spletnem mestu: www.press.bayercropscience.com.

Kontakt za medije:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

Več informacij najdete na spletni strani http://www.bayercropscience.si/.

Facebook: https://www.facebook.com/BayerCropScienceSlovenija

YouTube: https://www.youtube.com/user/BayerCropScienceSI

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.