O-STA

Podjemna pogodba: Za občasne posle ni treba registrirati dejavnosti

Podjemna pogodba je tista oblika dela, ko nekdo za neko podjetje opravi določeno delo, ki je lahko bodisi fizično bodisi "intelektualno".

Kdaj se je treba za opravljanje del po podjemni pogodbi registrirati za opravljanje dejavnosti?

Za opravljanje dejavnosti se je dolžna registrirati oseba, ki storitve oziroma delo opravlja trajno, samostojno in neodvisno.

Nimate registrirane dejavnosti? Potem opravljate delo na črno

Kdaj registracija dejavnosti ni potrebna?

Osebi se ni treba registrirati za opravljanje dejavnosti, če dohodki iz dela in storitev, ki niso del opravljanja dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo, izhajajo iz enkratnih ali zgolj občasnih poslov. Dohodki se davčno obravnavajo kot dohodki iz zaposlitve na podlagi drugega pogodbenega razmerja.

Dohodek iz dejavnosti

Za dohodek iz dejavnosti se, v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti.

Opravljanje dejavnosti

Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Informativni izračun podjemne pogodbe

Bistvena sta neodvisnost in trajnost

Bistvena elementa, na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti, je neodvisnost oziroma samostojnost pri opravljanju dejavnosti in trajnost. Neodvisnost oziroma samostojnost se kaže v opravljanju dela za svoj račun in na svoj način, v svojo korist, na svojo odgovornost, ob svojem riziku. Trajnost je vezana na pojem dejavnosti, pri čemer ni mogoče govoriti o opravljanju dejavnosti, če gre za enkraten posel ali občasne nepovezane posle.

Dohodki iz zaposlitve

V primeru, da dohodki iz dela in storitev, ki niso del opravljanja dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo, izhajajo iz enkratnih ali zgolj občasnih poslov, pa se obravnavajo kot dohodki iz zaposlitve na podlagi drugega pogodbenega razmerja. Po določbi 35. člena ZDoh-2 se šteje za zaposlitev v odvisnem pogodbenem razmerju delovno razmerje in vsako drugo pogodbeno razmerje, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljanje dela ali storitev, zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in delodajalca, kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo.

Za dohodek iz zaposlitve se šteje dohodek, prejet na podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve, pri čemer se za zaposlitev šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje, v katerega vstopa fizična oseba pri opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela, ne glede na čas trajanja.

Vas zanima, kako se vam splača organizirati, glede dejavnosti, ki jih nameravate opravljati? Vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/09/podjemna-pogodba-za-obcasne-posle-ni-treba-registrirati-dejavnosti/