O-STA

Kdaj se obratovalni čas lahko podaljša brez dovoljenja?

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov. O tem, katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne smo pisali že tukaj.

Poleg pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in društev, se lahko gostinsko dejavnost opravljajo tudi sobodajalci, kmetje in fizične osebe, a le v primeru, da izpolnjujejo z zakonom zahtevane pogoje. Več si lahko preberete tukaj.

V tretjem delu pišemo o obratovalnem času in o tem, kdaj se lahko podaljša brez dovoljenja in o obveznem HACCP sistemu.

Obratovalni čas

Gostinec mora prijaviti tudi razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto v primeru podaljšanega obratovalnega časa,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.

V primeru daljšega obratovanja pred prazniki in ob drugih priložnosti, je treba upoštevati tudi, da gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine.

To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.

Gostinci in trgovci s 50-odstotnim dodatkom za nedeljsko in nočno delo, trgovcem izraba ur

HACCP

HACCP stoji za "Analizo tveganja kritičnih kontrolnih točk" oziroma "Hazard Analysis Critical Control Point" je sistem, ki omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi dejavniki v živilih ali stanjih, ki lahko ogrožajo zdravje človeka.

HACCP sistem ugotavlja, vrednoti in nadzira tveganja, ki so pomembna za varnost končnega živilskega proizvoda, da je higiensko ustrezen in neoporečen. HACCP smernice so namenjene naslednjim dejavnostim gostinstva: dejavnost hotelov in drugih nastanitvenih obratov, ki nudijo hrano, dejavnost prehrambenih gostinskih obratov.

Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za živino, poljedelcev, živinorejcev, transport, skladiščenje živil, gostince, trgovce z živili in s predelovalno živilsko industrijo. Uporablja se na vseh stopnjah proizvodnje živil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in z distribucijo. Vse pogosteje se uporablja tudi za neživilske panoge, kot so farmacevtska in kozmetična industrija.

HACCP sistem je treba pregledovati in po potrebi spremeniti, če se kakor koli spremeni proizvod, delovni postopek ali katera koli faza/stopnja.

Ni nujno, da nosilec živilske dejavnosti v gostinstvu sledi Smernicam dobre higienske prakse za gostinstvo, vendar pa mora v primeru, če jim ne sledi, zagotoviti lasten sistem, ki je v skladu z zahtevami Uredbe o higieni živil. Ob izvajanju uradnega zdravstvenega nadzora (inšpekcijski pregled) se nosilec živilske dejavnosti lahko sklicuje ali na smernice ali na lasten sistem. V primeru sklicevanja na smernice bo inšpektor ocenjeval izvajanje zahtev smernic v obratu, medtem ko bo v primeru sklicevanja na lasten sistem inšpektor najprej ocenil ustreznost sistema in za tem tudi izvajanje v obratu.

Preden se odločite za odprtje podjetja vam priporočamo, da se udeležite našega brezplačnega seminarja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/10/kdaj-se-obratovalni-cas-lahko-podaljsa-brez-dovoljenja/