O-STA

TEŽAV V DUŠEVNEM ZDRAVJU VEDNO VEČ, MOŽNOSTI ZA USTREZNO PSIHOLOŠKO POMOČ PA PREMALO

Na Dnevu psihologov, v petek, 12. junija, o nujnosti sprejema Zakona o psihološki dejavnosti, naraščajoči pojavnosti duševnih težav in projektu Super psiholog

Ljubljana, 8. junij - Slovenski psihologi se bodo v petek, 12. junija, zbrali v Izobraževalnem centru Tempera v Ljubljani, kjer bodo na Dnevu psihologov govorili o večji pojavnosti težav v duševnem zdravju in premajhni dostopnosti do psihološke pomoči ter predstavili nujnost sprejema Zakona o psihološki dejavnosti. Obenem bodo predstavili zelo uspešen projekt Super psiholog, ki mladim psihologom pomaga s strokovnimi znanji in mentorstvom kvalitetno vstopiti v poklicno dejavnost. Podelili bodo tudi evropske certifikate za psihologe EuroPsy, pripravili sprejem za nove diplomante in podelili priznanja Društva psihologov Slovenije. Dogodek organizira Društvo psihologov Slovenije.

Društvo psihologov Slovenije je lansko leto praznovalo 60. obletnico delovanja, zato je letošnja osrednja tema "Psihologija včeraj, danes, jutri". Dan psihologov je namenjen vsem, ki jih zanimajo tematike, povezane s psihologijo, posebej psihologinjam in psihologom ter študentom. Osvetlili bodo razvoj slovenske psihologije in Društva psihologov Slovenije, od začetkov do današnjega časa in predstavili izzive, ki so pred stroko, predvsem naraščajočo pojavnost težav v duševnem zdravju in nujnost sprejema Zakona o psihološki dejavnosti.

Predsednica Društva psihologov Slovenije, Vlasta Zabukovec, opozarja: "Zakon nujno potrebujemo, saj psihološka dejavnost pri nas ni celostno urejena z nobenim predpisom, kar pomeni, da so zato uporabniki slabše zaščiteni, ni postavljenih meril in tudi ne etičnih standardov, ki bi omogočali ustrezno odgovornost v primeru kršitev. Poleg tega lahko nekompetentne osebe posegajo v izvajanje psihološkega dela in onemogočajo razmejitev položaja psihologov od ostalih strokovnjakov, velika težava pa je tudi neustrezna uporaba psihodiagnostičnih sredstev. Uporabnike psihološke dejavnosti je potrebno zaščititi z Zakonom o psihološki dejavnosti." S sprejetjem Zakona o psihološki dejavnosti bi se Slovenija končno priključila drugim članicam Evropske unije, ki imajo to področje že dolgo urejeno na primeren način.

Obenem bodo predstavili tudi projekt Super psiholog, supervizirana praksa psihologov. Cilj projekta je razviti celosten program usposabljanja mentorjev supervizirane prakse psihologov in preizkusiti model supervizirane prakse ter supervizije mentoriranja, kar bi dolgoročno prispevalo k večji kvaliteti psihološkega dela, predvsem pa h kvalitetnim prvim korakom mladih psihologov. V projekt je vključenih kar 155 strokovnjakov. Projekt pa je financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

V popoldanskih urah pa so pripravili tudi sprejem mladih diplomantov psihologije, podelitev evropskih certifikatov za psihologe EuroPsy in priznanj Društva psihologov Slovenije.

Več informacij, izjave in dogovori za intervjuje:

Urša Mars

ursa.mars@gmail.com , 040 880 829