O-STA

Standardna klasifikacija dejavnosti: Gradbena dejavnost

V gradbeno dejavnost spada dajanje gradbene mehanizacije z upravljavci v najem, sama organizacija izvedbe gradbenih projektov ter zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev.

V gradbeno dejavnost ne spadajo različne proizvodnje gradbenih materialov, kot je npr. proizvodnja opeke ali podobno. V dejavnost tudi ne spadajo gradbene dejavnosti, ki so neposredno povezane s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, montaža industrijske opreme ( kot je npr. montaža turbin), arhitekturne in inženirske dejavnosti, kot tudi ne urejanje in vzdrževanje parkov, trat in vrtov ob zgradbah (to spada pod dejavnost 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice).

Posamezna dela ali včasih vsa dela, lahko opravijo tudi podizvajalci.

Kaj ne spada v kmetijstvo ampak v gradbeništvo?

V kmetijstvo ne spadajo gradbena dela na kmetijskih površinah, npr. priprava teras, izsuševanje ipd..

Druge dejavnosti, ki so povezane z gradbeništvom

Druge morebitno povezane dejavnosti, ki se tipično dotikajo gradbeništva so še:

 • Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
 • Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 • Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 • Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
 • Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

Področje se razdeli na splošno in specializirano gradbeništvo za stavbe in inženirske objekte, inštalacije in zaključna dela v stavbah. To velja tako za nove gradnje, kot za obnovitvena dela, popravila, vzdrževanje, postavljanje montažnih stavb ali objektov na gradbišču in tudi gradnja začasnih objektov.

Preberite tudi Inšpektorji za delo tokrat nad gradbince.

Standardna klasifikacija dejavnosti

Nadaljnja razdelitev je tako tudi v SKD 2008 razdeljena na 3 podkategorije: gradnja stavb, gradnja inženirskih objektov in specializirana gradbena dela.
Splošno gradbeništvo pomeni gradnjo kompletnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ali pa gradnjo inženirskih objektov. Gradnja stavb obsega Organizacija izvedbe stavbnih projektov in Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb.

Gradnja inženirskih objektov :

 • gradnja cest,
 • gradnja železnic in podzemnih železnic,
 • gradnja mostov in predorov,
 • gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline,
 • gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije,
 • gradnja vodnih objektov in
 • gradnja drugih objektov nizke gradnje (tukaj je mišljena gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov, kot so industrijski objekti, razen stavb, športni objekti ipd.).

V specializirano gradbeništvo spada gradnja delov stavb in inženirskih objektov ali pripravljalna dela za ta namen.

Specializirana gradbena dela so:

 • pripravljalna dela na gradbišču,
 • rušenje objektov,
 • zemeljska pripravljalna dela,
 • testno vrtanje in sondiranje,
 • inštaliranje električnih napeljav in naprav,
 • inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav,
 • drugo inštaliranje pri gradnjah (tukaj je zajeto inštaliranje in vgradnja drugje neomenjenih napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih, tako dvigal (tudi vzrževanje in popravila) , avtomatskih samozapiralnih vrat, strelovodov, rolet sistemov za vakuumsko čiščenje, ograj, toplotne in zvočne izolacije ipd.),
 • fasaderska in štukaterska dela,
 • vgrajevanje stavbnega pohištva,
 • oblaganje tal in sten,
 • steklarska dela,
 • pleskarska dela,
 • druga zaključna gradbena dela,
 • postavljanje ostrešij in krovska dela in
 • druga specializirana gradbena dela (...)

Preberite tudi Registracija podjetja: Obsežna klasifikacija dejavnosti je ena hujših zadreg.

Pred registracijo podjetja vam priporočamo, da obiščete naše brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/11/standardna-klasifikacija-dejavnosti-gradbena-dejavnost/