O-STA

Preverite, v katerem primeru regresa ne bo

Letni dopust in regres za letni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec, ki ima zakonsko pravico do letnega dopusta ima prav tako pravico do regresa za letni dopust. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače, ki za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 € bruto.

Drugačen način izplačila regresa

Delavec in delodajalec pa se lahko dogovorita tudi o drugačnem načinu izplačila tega prejemka, vendar mora delodajalec dokazati obstoj takšnega dogovora.

Zamudne obresti

Regres za letni dopust ni občasna dajatev, zato za zastaranje velja splošni petletni zastaralni rok, obresti od neizplačanega regresa za letni dopust pa so stranska terjatev, ki zastara v zastaralnem roku treh let. V kolikor delodajalec do 1. julija delavcu ne nakaže regresa, je delavec upravičen tudi do izplačila zakonskih zamudnih obresti.

Regres do 1. novembra zaradi likvidnostnih težav podjetja

Sklicevanje delodajalca na dogovor, da bo izplačal regres z zamikom, ko bo finančna situacija to dopuščala, ne vpliva na pravico delavke do izplačila regresa. Vendar delodajalec lahko regres izplača tudi po 1. juliju, če se znajde v resnih likvidnostnih težavah in če to omogoča njegova kolektivna pogodba. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.

Preberite tudi:

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/12/preverite-v-katerem-primeru-regresa-ne-bo/