O-STA

Podjetniki bodo zavarovanja urejali le še prek portala e-VEM

E-VEM državni portal za podjetja in podjetnike je portal, ki omogoča lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z javno upravo.

Kaj omogoča portal e-VEM?

Med drugim portal e-VEM uporabniku omogoča, da preko spleta ureja obvezna socialna zavarovanja (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Določeni poslovni subjekti lahko prek portala e-VEM že urejajo obvezna socialna zavarovanja, za preostale pa bo informacijska podpora še narejena do konca leta 2015. Od 1.1.2016 bodo namreč morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.

Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v devetem odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja - ZMEPIZ-1.

Kaj potrebuje uporabnik, da lahko začne uporabljati portal e-VEM?

Uporabnik potrebuje osebni računalnik z dostopom do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo. Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali od njega pooblaščene osebe. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda prek portala e-VEM ali pa se pooblastilo odda na točki VEM.

V pripravi je rešitev, ki bo omogočala, da pooblastilo odda elektronsko sama pooblaščena oseba. Če se pooblastilo odda na točki VEM, se za podelitev pooblastila uporabi obrazec Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM, ki je objavljen na portalu e-VEM. Pooblastilo se lahko tudi časovno omeji, spremeni ali odvzame.

Dostop uporabnika do postopkov urejanja obveznih socialnih zavarovanj

Za dostop do postopkov urejanja obveznih socialnih zavarovanj se mora uporabnik na portalu e-VEM prijaviti s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/15/podjetniki-bodo-zavarovanja-urejali-le-se-prek-portala-e-vem/