O-STA

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Velenje, 16. junij 2015 - V sredo, 17. junija 2015, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje.

Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani ter predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter zainteresirane javnosti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje