O-STA

STROKOVNO SREČANJE PREDSTAVNIKOV RAZISKOVALNIH INSTITUCIJ, RAZISKOVALCEV IN BILIOTEKARJEV

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete in Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije pripravljajo Strokovno srečanje predstavnikov raziskovalnih institucij, raziskovalcev in bibliotekarjev z naslovom Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru.

Srečanje bo potekalo 18. junija 2015 v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2, Ljubljana).

V vrednotenje znanstvene produkcije in raziskovalne uspešnosti slovenskih raziskovalcev so vključeni številni akterji: raziskovalci, znanstveniki in visokošolski učitelji, raziskovalne ustanove, državne agencije, instituti, bibliotekarji bibliografi v visokošolskih knjižnicah idr. Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost s svojimi telesi (Komisija SAZU za spremljanje raziskovalne uspešnosti projektnih in programskih skupin, Osrednji informacijski centri) preko sistema SICRIS zagotavlja popolno evidenco oz. bibliografijo objavljenih znanstvenih del, enotne kriterije vrednotenja, enotne bibliografske kazalce raziskovalne uspešnosti in strokovne podlage kategorizacije znanstvenih publikacij. Ker so spremembe na tem področju zaradi (slovenskih in evropskih) zahtev po uresničevanju zakonskih in drugih pogojev in ciljev postale stalnica, je zagotavljanje obveščenosti in nemotenega pretoka informacij predpogoj, da se zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov. V tem procesu so (visokošolski) bibliotekarji bibliografi postavljeni pred odgovorno nalogo, saj morajo izdelati bibliografije, ki bodo ustrezale veljavni tipologiji, kriterijem vrednotenja, pravilni kategorizaciji in bodo hkrati strokovno korektne ter v skladu z najnovejšimi katalogizacijskimi pravili.

Namen strokovnega srečanja, na katerem bodo kot predavatelji ali udeleženci okrogle mize sodelovali predstavniki Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, Osrednjih informacijskih centrov, raziskovalcev, Narodne in univerzitetne knjižnice, Instituta informacijskih znanosti, Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete in visokošolskih bibliotekarjev, je predstavitev novosti na področju bibliografij in vrednotenja raziskovalne uspešnosti iz prve roke, prav tako pa pogovor o aktualni problematiki, izzivih in zakonskih spremembah, novostih v zvezi z odprtim dostopom oz. objavami rezultatov v repozitoriju ter nekaterih drugih temah, ki so na področju vrednotenja raziskovalne uspešnosti v tem trenutku najbolj pereče.

Strokovno srečanje je namenjeno zainteresirani javnosti, predvsem raziskovalcem in bibliotekarjem iz visokošolskih in drugih knjižnic, ki se ukvarjajo s to problematiko. Udeležba je brezplačna.

Kontakt za dodatne informacije: doc. dr. Milan Lovenjak, vodja Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete UL, tel. 01/241 11 80 ali milan.lovenjak@ff.uni-lj.si.