O-STA

IZJAVE POLITIKOV GLEDE PROBLEMATIKE PRIPRAVNIŠTVA - POROČILO k Predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva (ZUPPrip), druga obravnava, EPA 301-VII.

POROČILO k Predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva (ZUPPrip), druga obravnava, EPA 301-VII.

Tekst: http://imss.dz-rs.si/imis/4f5794e09ff6cd612771.pdf

"Po mnenju Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide se obravnava predloga zakona začasno zaustavi in se na podlagi celovite analize trenutnega stanja in možnih rešitev nadaljuje usklajevanje vseh zainteresiranih strani. Pri tem naj se preuči smiselnost ohranitve pripravništev na posameznih področjih in predvsem upošteva specifike vsakega posameznega področja, na katerem se izvaja pripravništvo, saj so razlike med področji precejšnje."

Predstavnik Vlade (Peter Pogačar): "Problem pripravništev ne nastane šele ko osebe morajo za opravljanje poklica opraviti strokovni izpit, ampak se začne že veliko prej. Zato je za ureditev tega področja potrebna konkretna analiza dejanskega stanja pripravništev v Sloveniji, tako v javni upravi kot v zasebnem sektorju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že pripravilo dokument za vsa resorna ministrstva, v katerem dajejo točna navodila kaj morajo analize resornih ministrstev zajemati. Vse točke analize so bile pripravljene na podlagi sklepa Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide 7. seji 12. 3. 2015. Kot tudi določa sklep pa bo analiza predstavljena odboru v roku treh mesecev.

"Ob tem je še poudaril, da bo za ureditev področja pripravništva ključno sodelovanje vseh resorjev in ne samo njihovega ministrstva. Analiza bo tako poleg pregleda stanja, vsebovala tudi akcijski načrt, ki bo jasno določal roke in navodila za pripravo zakonskih sprememb posameznih resorjev."

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 7. redna seja (12. marec 2015)

Video: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174324633

3. TRAK: (DAG) - 12.10 ŽAN MAHNIČ (PS SDS): 11 minuta na posnetku.

Menimo, da je bilo dovolj časa, kolega Čuš je že povedal datume, in če v tem času Vlada oziroma ministrstvo ni bilo sposobno zadeve analizirati, preučiti in kaj vem kaj še vse, potem tudi z vašim sklepom, da cela armada javnih uslužbencev v treh mesecih pripravi to zadevo, ne bomo prišli nikamor in bomo v roku treh mesecev imeli enako situacijo. Ministrica je ministrica, mislim, da že dve leti. V teh dveh letih je bilo veliko razprave o pripravništvih, ampak na tem področju ni naredila ničesar.

5. TRAK: (DAG) -12.20 PETER POGAČAR: 18.35 na posnetku

Zlasti na podlagi razgovora s predstavniki mladih, ki so nas obiskali in nas opozorili, da zahtevajo in tudi upravičeno pričakujejo celovito sistemsko rešitev tega vprašanja. Ne pozabimo, da se ta zakon in intenca zakona, intenca vseh dopolnil, ki smo jih dobili, nanašajo predvsem na mlade. Zato je prav, da tu poslušamo predstavnike mladih.

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 9. nujna seja (20. marec 2015)

Video: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174326126

3. TRAK: (PK) - 14.10 PETER POGAČAR: 9.10 na posnetku

...želim še enkrat poudariti, da se na ministrstvu in na Vladi absolutno zavedamo problematike področja volonterskih pripravništev in da se strinjamo s predlagateljem zakona, da je to področje potrebno urediti. A hkrati velja prisluhniti tudi predstavnikom mladih, predstavnikom mladinskih organizacij. Veste, ključno tukaj velja poudariti, da se problem pripravništev ne začne šele, ko osebe, ki morajo za opravljanje poklica opraviti strokovni izpit ampak se začne že veliko prej. Zato menimo, da je za ureditev tega področja potrebna konkretna analiza dejanskega stanja pripravništva v Sloveniji, tako v javni upravi.

Ministrstvo za delo in Vlada zato podpirata usmeritev, ki je bila dana teden dni nazaj na tej seji odbora, kjer je odbor sprejel sklep, da poziva Vlado Republike Slovenije da v roku treh mesecev pripravi celovito analizo opravljanja pripravništva za diplomante terciarnega izobraževanja na tistih področjih, ki se izvajajo predvsem v državni upravi oziroma v javnem sektorju in sicer z vidika možnosti zaposlovanja ter potrebe po upravljanju pripravništva in posebnih strokovnih izpitov, ki jo predložijo odboru, hkrati z operativnim načrtom ureditve zaposlovanja diplomantov na obravnavanih področjih. Menimo da je to prava pot. Ministrstvo je že pripravilo ogrodje te analize v katero bodo posamezni resorji vsak za svoje področje morali pripraviti mednarodno primerjavo izobraževalnega sistema za določeno izobrazbo, opravljanja pripravništva diplomantov s terciarno izobrazbo, opravljanje strokovnih izpitov, načrt opravljanja pripravništev, dejanske potrebe po novih kadrih v prihodnjih letih, predlogi za spremembe ureditve pripravništva oziroma strokovnih izpitov, ali so pripravništva dejansko potrebna po zaključenem izobraževanju in če so potrebna, kakšna je minimalno trajanje tega pripravništva in enako za strokovne izpite.

Na koncu tega dokumenta bo Vlada predložila akcijski načrt ukrepov za pripravo sistemske zakonodaje glede deregulacije in sistemskih ukrepov za zaposlovanje pripravnikov, tam kjer je to res upravičeno in tam, kjer je to res potrebno. Na ta način bomo tudi lažje zagotovili takrat v okviru jamstva za mlade, lažje zagotovili finančna sredstva vendar tam, kjer je narava dela, kjer narava poklica dejansko terja pripravništvo in terja sam strokovni izpit.

Menimo, da je to pravilna pot, ministrstvo in Vlada je že začela pripravljati gradivo v skladu s sklepom odbora. V skladu z navedenim menimo, da je pot, ki jo je na zadnji seji začrtal ta odbor s sprejemom sklepa pravilna, ne nazadnje upošteva tudi in želje in predloge predstavnikov mladih. (konec...12.29 na posnetku)

11. TRAK: (PK) - 14.50 ANDREJ ČUŠ (PS SDS): 48.26 na posnetku.

Zdaj, če je to del proučevanja in analiziranja potem se nekdo dela norca tukaj z vseh prisotnih. Tri mesece pa saj veste, zdaj smo marca po tem bomo konec junija, potem bodo počitnice potem ne da boste nič delali, potem boste še na morje šli potem pa bodo tako že nove volitve.

12. TRAK: (PK) - 14.55 TOMAŽ GANTAR (PS DeSUS): 53.16 na posnetku

Dejstvo je seveda, da jaz podpiram to, da se v temu trenutku razprava o temu zakonu prekine in da ministrstva svoja dela naredijo. Verjamem pa da jih bomo vsi držali za besedo, da bodo predlogi pripravljeni in da bo ta zakon v resnici sprejet na način, kot si ga mladi tudi zaslužijo.

14. TRAK: (SJ) - 15.05 JANJA SLUGA (PS SMC): 1.04.05 na posnetku.

Kolikor sem jaz obveščena, je ta analiza že v teku, celo Ministrstvo za delo mislim, da ima že opravljene stvari in je naložilo tudi ostalim resorjem, da to pripravi, bi pa mogoče samo povzela nekaj točk, katere bo ta analiza vse zajemala. Toliko, da si ustvarimo neko boljšo sliko kaj je vse za to zdaj potrebno. Torej, mednarodno primerjavo izobraževalnega sistema za določeno izobrazbo, ki bo zajemala trajanje izobraževanje, obseg obvezne prakse, če je predpisan in opravljanje strokovnih izpitov. Potem opravljanje pripravništva diplomantov s terciarno izobrazbo, opravljanje strokovnih izpitov, plan upravljanja pripravništev in strokovnih izpitov v letu 2015 na določenem področju, torej planirano število pripravništev, vsa pripravništva, ne zgolj volonterska in tudi vire financiranja pripravnikov ter planirane stroške za pripravnike v letu 2015 in pa dejanske potrebe po novih kadrih na določenem področju ter predlogi za ureditev oziroma ukinitev pripravništva oziroma strokovnih izpitov.

Jaz mislim, da so zadeve že v teku in namen je predstaviti te izsledke na odboru že v juniju 2015, kar pomeni, da temu potem sledijo tudi vsi ostali ukrepi in vsebinska priprava. Hvala.

Video: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174326135

27. TRAK: (SJ) - 16.10 PREDSEDNIK UROŠ PRIKL: 40.24 na posnetku

Prepričan pa sem, ne da si želim, ne da upam, ampak prepričan sem, da bo v tromesečju, ki sledi, najkasneje v tromesečju Vlada to, kar smo jo zavezali, to kar smo jo obligirali, tudi naredila in da bodo potem predlogi rešitev zakonskih takšni, vključujoč tudi seveda zagotavljanja finančnih sredstev, sicer so sami sklepi in sami predloga zakona mrtva črka na papirju takšni, da bo dejansko zakon, ki ga bomo potem, verjamem da skupaj z maksimalnim konsenzom sprejeli, vreden tega imena in bo mogoče vsem, tudi pripravnikom seveda za korektno opravljeno delo dostojno plačilo.

Jaz verjamem hkrati tudi to, da bo Vlada privabila oziroma pritegnila k pripravi zakona tudi zainteresirano in strokovno javnost, predvsem pa tiste, ki jih ta zadeva najbolj tagira, to so pa mladi.

DRŽAVNI ZBOR, 11. izredna seja (26. marec 2015)

Video: http://4d.rtvslo.si/arhiv/zasedanja-dz/174327124

13. TRAK: (NB) - 10.00 MARIJA BAČIČ (PS SDS): 1.01.55 na posnetku

Situacija na področju pripravništev je zaskrbljujoča in izjemno resna, a zagotovo ni odgovornost le na enem ministrstvu, da to odpravi. Zato podpiramo sklep, ki smo ga sprejeli na delovnem telesu s katerim nalagamo Vladi, da v treh mesecih pripravi analizo stanja in predloge rešitev, ki jih bodo morala pristojna ministrstva implementirati vse tiste področje zakone, ki to tematiko urejajo. V tem duhu in dobri veri, da ne povzročamo dodatne škode mladim, je bila naša odločitev, da na delovnem telesu členov zakona ne podpremo. A to ne pomeni, da pristajamo na "Status Quo". Zahtevamo spremembe področnih zakonov, ki naj med drugim opredelijo tudi to, kjer je pripravništvo sploh potrebno in koliko časa naj traja..... Pričakujemo, da bodo ustrezne rešitve, ki bodo zavarovale mlade, sprejete in uveljavljene v najkrajšem možnem času.

Odmevi, 21.4.2015

Video: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/odmevi/ava2.174330322/#174331780;;

Anja Kopač Mrak: 20.10 - 20.30

SDS in volontersko pripravništvo - VIzjak:

https://www.youtube.com/watch?v=moVoe7Xt1ys