O-STA

Standardna klasifikacija dejavnosti: Strokovna izobrazba nujna za specializirano čiščenje

Dejavnost oskrbe stavbe in okolice ter čiščenje

V tej dejavnosti je zajeta hišniška dejavnost, čiščenje (stavb, okolice in strojev) ter okolice. Regulirana je le dejavnost drugega čiščenja stavb, industrijskih naprav in opreme, druge dejavnosti niso regulirane.

Vredno je opomniti tudi, da ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ, AJPES, posreduje OZS.

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

V dejavnost "vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost" spada izvajanje kombiniranih pomožnih storitev v objektih, kar vključuje tudi skrb za vzdrževanje hišnih naprav (dvigal, pralnic, varovanje, čiščenje, skrb za centralno ogrevanje, manjša opravila in tudi hišniška opravila).

Vanjo lahko vključimo tudi manjša opravila, kot je menjava varovalk in žarnic, in doziranje tekočine za preprečevanje nastanka vodnega kamna v sanitarni in vodovodni stanovanjski inštalaciji (v primeru da to opravlja oseba, ki redno vzdržuje objekte in opravlja še več drugih storitev).

Kako Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 deli čiščenje?

Čiščenje delimo glede na to ali gre za stavbe ali industrijske naprave in opreme, ločeno je tudi vzdrževanje okolice in zelenih površin.

Splošno čiščenje stavb

Splošno čiščenje stavb - torej nespecializirano čiščenje stavb vseh vrst (tudi pisarn, tovarn, stanovanjskih objektov itd.). V glavnem je tu zajeto čiščenje notranjosti stavb, ponekod tudi zunanjosti, ko gre za izložbe ali pasaže ipd..

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

Tukaj je mišljeno čiščenje zunanjosti stavb, kot so okna, dimnikov, kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, ventilacijskih cevi in odsesalnikov. Vključeno je tudi čiščenje raznih strojev. Ta dejavnost je regulirana.

Pogoji - samo pri specializiranem čiščenju stavb

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme zahteva izobrazbo srednje strokovne šola ustrezne smeri, in to del dejavnosti, ki se dotika samo specializiranega čiščenja stavb, torej čiščenje dimnikov, kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi, odsesalnikov ipd.

Čiščenje cest in drugo čiščenje

Tukaj je zajeto tako čiščenje kot vzdrževanje plavalnih bazenov, ulic, cest in parkirišč, odstranjevanje snega in ledu s cest in drugih javnih površin, posipanje le-teh s soljo ali peskom, vlakov avtobusov in letal, notranjosti tankerjev, rezorvoarjev in cistern, steklenic in posod, dezinfekcij, dezinsekcija in deratizacija, oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah.

V to dejavnost zaidejo tudi storitve, kot je čiščenje akvarijev in čiščenje pisoarjev in lijakov, čiščenje in odstranitev naplavin na rekah, in peskanje cestišč.

Vzdrževanje cest in pluženje snega se lahko opravlja tudi kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, a to šele po dokončnosti dovoljenja za opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, torej ko so izpolnjeni vsi pogoji ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi. Za podrobnosti teh predpisov se obrnete na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vabimo vas na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o klasifikaciji dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, podjetniški svetovalec

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/29/standardna-klasifikacija-dejavnosti-strokovna-izobrazba-nujna-za-specializirano-ciscenje/