O-STA

Plačilni nalog UPN: Kako ga izpolniti?

Veliko podjetnikov oziroma njihovih zaposlenih se še vedno nemalokrat znajdejo v zagati pri izpolnitvi univerzalnih plačilnih nalogov (UPN). Glede na razširjeno uporabno e-bančništva smo se osredotočili le na podatke, ki se samodejno izpolnijo.

Da bi imeli manj težav, smo vam pripravili koristne alineje za pravilno izpolnitev UPN:

popolni naziv in naslov prejemnika

popolna številka poslovnega TR (IBAN) prejemnika (potem se tudi BIC banke prejemnika izpolni avtomatično)

referenca (sklic) prejemnika (ponavadi številka računa, ki ga plačujete sicer podatek prepišete iz prejetega računa, npr. SI00 145-2012; če s podatkom ne razpolagate lahko vpišete tudi datum, SI00 30072012)

namen (npr. "plač.rač.145-2012", "plačilo po ponudbi", "plačilo po pog.15-2010")

datum plačila (rok, valuta, kdaj bo to plačano)

znesek (koliko hočemo plačat)

koda namena (najpogosteje:

OTHR-druga plačila,

ELEC-plač.elektrike,

ANNI-plač.anuitete kredita,

CMDT-prenos/nakup blaga,

ENRG-plač.energetike,

SUPP-plačilo dobaviteljem,

SALA-izplačilo plače,

INSM-obroki kredita,

GOVT-plačilo raznih taks,

...

E-različica:

Papirna različica:

Univerzalni plačilni nalog je zamenjal vse obstoječe obrazce za nakazilo denarja: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in regulirano čezmejno plačilo (RP01). Obrazec se uporablja za negotovinska (kreditna) plačila, gotovinska plačila (nakazila v gotovini), pologe na transakcijske račune pri bankah in dvige gotovine z njih.

S tem obrazcem se izvršujejo le plačila v evrih.

Za plačila obveznih dajatev DURS se uporablja predvsem koda namena TAXS, primerne kode namenov so navedene spodaj (koda BIC banke prejemnika - ki je za plačilo davkov BSLJSI2X):

ESTX plačilo davka na nepremičnine

INTX plačilo davka na dobiček

NITX plačilo davka na čisti dobiček

TAXS plačilo davkov.

VATX plačilo DDV.

IBAN: pred navedbo podračuna za plačevanje davkov je treba navesti SI56....
Referenca: pred navedbo modela plačila (09, 11, 12, 19, 21) je treba navesti SI...

Od 01.10.2011 dalje:

PDP - proračun države 01100-8881000030

PDP - ZPIZ 01100-8882000003

PDP - ZZZS 01100-8883000073

Model 12 (po točno določenih upravnih aktih DU: sklep o davčni izvršbi, odločba o odlogu in obročnem plačevanju obveznosti in odločba oz. plačilni nalog za globe in stroške prekrškovnega postopka).

Model 19 (vse ostalo)

Znate izstaviti račun? Ali veste, kako uveljaviti strošek nakupa avtomobila in druge opreme? Ste seznanjeni z vsemi roki oddaj dokumentov, katerih podjetnik ne sme zamuditi? Vabljeni na naše izobraževanja Abeceda poslovanja, kjer vam bomo povedali več o tem, kakšne so vaše obveznosti.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek in Jure Filip, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/01/upn-kako-izpolniti-placilni-nalog/