O-STA

Možne povišane koncentracije ozona

Velenje, 1. julij 2015 - V poletnih dneh se lahko ob močnem sončnem sevanju pojavijo povišane koncentracije ozona v zraku. Povišane koncentracije ozona v spodnjih plasteh ozračja nastajajo zaradi onesnaževal v zraku, ki so posledica človekovih dejavnosti (predvsem prometa in industrije) in so škodljive za živali in rastline ter negativno vplivajo na zdravje ljudi. Najpomembnejša dejavnika glede vpliva na zdravje sta raven koncentracije ozona in trajanje izpostavljenosti.

Vdihavanje ozona lahko pri občutljivejših posameznikih povzroči učinke, kot so težko dihanje, tesnoba v prsnem košu, kašljanje, pekoč občutek v očeh. Slabo vpliva tudi na številne kronične bolezni, kot so bronhitis, srčne bolezni, astma ... Da bi se izognili nevšečnostim, ki jih lahko povzročijo povišane vrednosti ozona v zraku, občankam in občanom podajamo nekaj priporočil:

Koncentracije ozona so v notranjih prostorih praviloma nižje kot zunaj.

V poletnem času prezračite svoje domove v jutranjih urah in v dopoldanskem času, v času povišanih koncentracij pa oken ne odpirajte.

V času visokih koncentracij se izogibajte naporom na prostem.

Zunanje aktivnosti in dela opravljajte v jutranjih urah, ko so koncentracije ozona nižje.

Za občutljivejše skupine ljudi (otroci, bolniki z boleznimi dihal in krvnega obtoka) je priporočljivo, da v času povečanih koncentracij ostajajo v zaprtih prostorih.

Manj pogosta in manj množična uporaba vozil na fosilna goriva v prometu lahko bistveno prispeva k manjši onesnaženosti zraka, s tem pa tudi k zmanjšanju potencialnih nevarnosti zaradi prekomernih koncentracij ozona v zraku. V Mestni občini Velenje tudi zato občankam in občanom omogočamo brezplačni mestni prevoz (Lokalc), postavljamo polnilna mesta za vozila na električni pogon ter spodbujamo uporabo brezplačne izposoje mestnih koles BICY.

Povišane koncentracije ozona se običajno pojavljajo v vročih poletnih dneh z močnim sončnim sevanjem v opoldanskem in popoldanskem času ob jasnem vremenu. Ob zmernem do močnem severnem ali vzhodnem vetru so koncentracije nižje. V kolikor bodo na merilnih mestih vrednosti dosegle opozorilno vrednost 180 mikro-g O3/m3 zraka, bomo posredovali sporočilo za javnost o višini izmerjenih koncentracij in opozorila z navodili za prebivalstvo.

Najnovejše informacije o izmerjenih vrednostih ozona v zraku na merilnih postajah Velenje, Zavodnje in na mobilni postaji v Šoštanju so na razpolago na spletni strani: http://okolje.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje