O-STA

Forum "Izzivi, ki jih prinaša Osnutek energetskega koncepta Slovenije"

Velenje, 6. julij - V četrtek, 9. julija, med 9. in 12. uro bomo v veliki predavalnici Visoke šole za varstvo okolja, v objektu Gaudeamus (Trg mladosti 7, Velenje) pripravili forum "Izzivi, ki jih prinaša Osnutek energetskega koncepta Slovenije".

V Sloveniji že več kot 40 let ne poznamo redukcij električnega toka. Zasluga za to gre strukturi proizvodnje električne energije, ki je tretjinsko razdeljena na hidro oziroma obnovljive vire energije, na termo in jedrsko energijo.

V osnutku Energetskega koncepta Slovenije so glede strukture proizvodnih virov napovedane korenite spremembe. Cilji, da bomo v Sloveniji do leta 2055 zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za minimalno 70 % glede na leto 2005, da bomo dosegli 100-odstotno električno mobilnost v osebnem in javnem prometu, se 100-odstotno greli z nizkoogljičnimi viri, dosegli 100-odstoten izkoristek trajnostnega potenciala obnovljivih virov energije v Sloveniji, da bomo za energetsko rabo v celoti prenehali uporabljati naftne derivate in da bo leta 2055 konec domače proizvodnje premoga, so za državo velik izziv. So tudi uresničljivi? In če, kakšna bo cena električne energije za potrošnike? Jo bomo državljani Slovenije zmogli plačati? Kakšno vlogo energetski načrtovalci na področju energetike namenjajo Šaleški dolini?

O teh in drugih pomembnih vprašanjih s področja energetike bomo razpravljali na forumu "Izzivi, ki jih prinaša Osnutek energetskega koncepta Slovenije", ki ga pripravljamo v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteta za energetiko in Visoko šolo za varstvo okolja.

K sodelovanju v razpravi vljudno vabimo vse, ki vas navedena problematika zanima.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje